De cursus is bedoeld te voorkomen dat u als naaste overbelast raakt. Uw eigen vragen en behoeften staan centraal in de cursus. U leert meer grip op de situatie te krijgen door informatie, tips, oefenen met vaardigheden en steun van anderen.

Meer informatie en aanmelding
Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met:
GGNet Preventie
T: (088) 933 1180
E: preventie@ggnet.nl
Of kijk op ggnet.nl/preventie