In deze cursus leert u stapsgewijs de obstakels herkennen om voluit te leven. En u leert vaardigheden aan om hier anders mee om te gaan.

Meer informatie en aanmelding
Meer informatie over startdata en/of
aanmelding? Neem dan contact op met:
GGNet Preventie
T: (088) 933 1180
E: preventie@ggnet.nl
Of kijk op ggnet.nl/preventie