Voor wie

De partnercursus “Omgaan met autisme” is er voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis, zoals hoog functionerend autisme, PDD-NOS of Asperger.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mail

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

De cursus is geen gespreksgroep of therapie. Het is de bedoeling om handvatten te geven in de omgang met uw partner met ASS. De huidige leefsituatie van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zij:

  • Diagnosestelling en verloop
  • Communicatie
  • Partnerkeuze en intimiteit
  • Kinderen, opvoeding en rol partner
  • Zorgen voor jezelf
  • Toekomst
  • Lotgenotencontact

De cursus is erop gericht uw draagkracht te vergroten. U leert vaardigheden in uw eigen situatie toe te passen.

Man en vrouw met bal

Waar en wanneer

De cursus wordt op verschillende locaties aangeboden. Informeer bij het secretariaat wat voor u de dichtstbijzijnde locatie is.

Jongere met hond tussen bomen

Kosten en kennismaking

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (mits u woonachtig bent in ons werkgebied of uw partner is ingeschreven bij GGNet).

Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats met de cursusbegeleiding.

Vrouw blaast bellen

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Wijzende vinger naar lijn

Aanmelden Partnercursus 'Omgaan met Autisme'

Klik op de blauwe knop om je aan te melden voor deze cursus.