GGNet Preventie biedt een uitgebreid preventieprogramma aan familie en naasten van patiënten met een psychische kwetsbaarheid.

In het najaar van 2024 gaan voor de regio Winterswijk en Doetinchem de volgende cursussen weer van start.

Cursus Voluit leven;

De cursus is bedoeld voor volwassen mantelzorgers (vanaf 18 jaar) die beter willen omgaan met belemmerende gevoelens, die zij ervaren door hun rol als mantelzorger.

Omgaan met hun familielid of naaste met psychische problemen kan belastend zijn. Het kan spanning, verdriet en angst geven of men voelt zich er onzeker door. Vaak is de reactie hierop dat men dingen gaat doen om deze gevoelens niet te ervaren. Bijvoorbeeld ertegen ‘vechten’ of ze verdoven of vermijden. Deze houding kan het psychisch leed juist versterken. Het maakt mensen steeds minder flexibel. Dit verzet tegen psychisch leed kost veel energie en belemmert ‘voluit leven’.

In de cursus gaat men aan de slag met inzicht en vaardigheden om overbelasting te voorkomen. Thema’s: omgaan met gevoelens, leven in het nu, acceptatie, mildheid, persoonlijke waarden en acties. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

6 donderdagen van 10.00u -12.00u in het RGC Doetinchem

Startdatum 19 september 2024

6 woensdagen van 15.00u – 17.00u in het RGC Winterswijk

Startdatum 6 november 2024

Cursus Omgaan met psychische problemen;

De cursus is bedoeld voor partners, ouders, volwassen kinderen, zussen, broers en andere direct betrokkenen bij mensen met psychische problemen. Er staat niet één specifieke stoornis centraal. Naasten kunnen terecht als er sprake is van problemen zoals borderline, depressie, angstklachten, autisme, ADHD of een dwangstoornis.

In deze cursus krijgt men naast achtergrondinformatie over ziektebeelden ook handvatten voor het samenleven met iemand met deze problematiek en tips om goed voor zichzelf te zorgen. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de cursus.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

6 woensdagen van 15.00-17.00 in het RGC Winterswijk

Startdatum 18 september 2024

6 donderdagen van 10.00u -12.00u in het RGC Doetinchem

Startdatum 7 november 2024

KOPP volwassenen

De cursus is bedoeld voor volwassenen (vanaf 23 jaar) die zijn opgegroeid in een gezin met (een) ouder(s) met psychische problemen.

Opgroeien in een gezin met een psychisch zieke ouder kan erg belastend zijn.

Niet alleen in de jeugd maar ook op latere leeftijd kan men last hebben van deze achtergrond.

Thema’s zijn bijvoorbeeld de neiging zich snel verantwoordelijk te voelen, moeite hebben met vertrouwen, moeite hebben met het aangeven van grenzen of voor zichzelf opkomen en (eerst) aan de ander denken. Ook kan de vraag spelen hoe men als volwassene de relatie met de ouders vormgeeft en vragen en onzekerheden rondom de opvoeding van de eigen kinderen.

6 woensdagen van 18.30 – 20.30 in het RGC Winterswijk

Startdatum 6 november 2024

6 donderdagen van 14.30-16.30 in het RGC Doetinchem

Startdatum 19 september 2024

Oudercursus autisme

De cursus is bedoeld voor ouders van jongvolwassenen (18-35 jaar) met een ASS-diagnose.

In de cursus komen verschillende thema’s aan bod zoals de diagnose en behandeling, werk, wonen en opleiding, omgaan met autisme en relaties en seksualiteit. Er is naast deze thema’s ook steeds aandacht voor de positie van de deelnemers zelf, de eigen sterke kanten, het omgaan met

emoties en het stellen van grenzen. De cursus is bedoeld om ouders handvatten te

geven in de omgang met hun jongvolwassen kind met een ASS.

6 dinsdagen van 17.30-19.30 in het RGC Doetinchem

Startdatum 17 september 2024

Naast deze cursussen bieden we ook individuele ondersteuning voor naasten.

Aanmeldingen kunnen gedaan worden via preventie@ggnet.nl

Actuele agenda