Gepubliceerd:

Wanneer gebruik je de Overlegtafel?

De deelnemers aan de Overlegtafel zijn professionals op het gebied van mentale gezondheid. Zij kunnen een casus inbrengen om met elkaar te bespreken. Je kunt bij een casus denken aan inwoners/cliënten met psychische problemen voor wie passende hulp of begeleiding niet direct voor de hand ligt of niet makkelijk te realiseren is. Bijvoorbeeld een inwoner waar je je zorgen over maakt, maar waarbij je niet direct weet wie hem kan helpen. Of een client die op jouw spreekuur komt met complexe klachten waarvan je niet weet naar wie je het beste kunt doorverwijzen. Of cliënten die uitbehandeld zijn bij jou, maar die nog wel vervolgzorg nodig hebben. De deelnemers bespreken samen de oplossingen die mogelijk zijn binnen de verschillende domeinen.

Hoe werkt de Overlegtafel?
Tijdens de wekelijkse Overlegtafel worden de casussen anoniem besproken. Een overleg duurt maximaal 30 minuten, per casus is er 5 minuten beschikbaar. Casussen moet dus goed voorbereid op de tafel komen. We maken gebruik van elkaars expertise en werken samen aan oplossingen. Op deze manier zetten we passende hulp en begeleiding in, helpen we onze inwoners/cliënten zo goed mogelijk en dragen we bij aan het verkorten van wachttijden.

Wil je een casus inbrengen?
Neemt jouw organisatie deel aan de Overlegtafel? 

Dat kan je een casus inbrengen via overlegtafeldeliemers@ggnet.nl. Contactpersoon voor de Overlegtafel de Liemers is Denise Hagen Coobs.

Wil je meer weten over de Overlegtafel de Liemers?
In dit factsheet vind je alle informatie op een rij

De Overlegtafel is onderdeel van het project om als regio de Liemers domein overstijgend samen te werken en met elkaar de zorg anders te gaan organiseren. Met als doel om de zorg in de Liemers goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Inmiddels bestaan er in 15 regio’s in Nederland Overlegtafels die zorgen voor doorstroom en vermindering van wachtlijsten. Al meer dan 1.300 mensen hebben via een Overlegtafel de juiste zorg gekregen.