Ons aanbod

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.

Ondersteuning voor familie

GGNet naasten online omgeving

Een online omgeving ontwikkeld voor én samen met naasten. Onze preventiemedewerkers spreken veel met familieleden en naasten. Veel vragen gaan over de behandeling, de aandoening, hoe ze iemand kunnen helpen in het herstel, hoe ze het beste met de situatie om kunnen gaan of waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Daarom ontwikkelden we een platform voor én door naasten.

Bekijk het platform alvast in de video hiernaast.

De knop hieronder leidt u naar de pagina van Karify waar u zich (gratis) kan aanmelden.

Aanmelden Karify

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naastbetrokkenen.

Contactgegevens: Peter Brakel 

E-mail: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl 

Tel: 06-25322605

Meer informatie

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Informatie over Familieraad

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. De informatie die u hieronder vindt, gaat over verschillende familieorganisaties en activiteiten. Deze organisaties horen niet bij GGNet, maar kunnen voor u misschien wel wat betekenen:

Mind naasten centraal

Ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Naasten platform

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig. 

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.