GGNet heeft als uitgangspunt dat naasten deel uitmaken van de leefomgeving van patiënten en een wezenlijke rol (kunnen) spelen bij hun herstel. Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder, zegt hierover: “Wij streven naar een actieve en vanzelfsprekende betrokkenheid van naasten bij de behandeling en begeleiding van patiënten. Die verbinding is van groot belang in het herstelproces. De Familieraad praat mee over ontwikkelingen op organisatieniveau en kan daarmee het verschil maken bij de behandeling van patiënten. Bij ons heeft de Familieraad een belangrijke stem.”

En die stem laten wij dan ook horen. De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

VI GG Net 4180

Contact

Wilt u meer weten over de Familieraad, op de hoogte blijven van onze activiteiten, een bijeenkomst bijwonen of de nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe mensen voor de adviesraad en het bestuur. Interesse? Neemt u ook dan contact op!

Familieraad GGNet

Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 3150
E-mail: familieraad@ggnet.nl

vrouwen samen op de bank

Boekentips

Elke maand geven we je een boekentip. 

vrouwlezen-aantafel

Nieuwsbrief

Wij pleiten voor de versterking van familiebetrokkenheid binnen GGNet. We willen vooral laten zien dat samenwerking de patiënt, de familie en ook de hulpverlener ten goede komt. De Familieraad verstuurde eerder een nieuwsbrief. U kunt de laatste drie nieuwsbrieven hier als pdf downloaden:

Man en vrouw aan het praten