Gepubliceerd:

Op de locatie van voormalig gebouw ‘De Mate’ in Warnsveld komt nieuwbouw. Helemaal nieuw zal het gebouw niet zijn. Gebouw ‘De Mate’ is circulair gesloopt en materialen die daaruit vrij zijn gekomen worden opnieuw gebruikt.

Hoog specialistische zorg bundelen

In de nieuwbouw worden poliklinische en deeltijdvoorzieningen van onze hoog specialistische zorg gehuisvest. Hiermee bundelen we onze hoog specialistische zorg op één plek zodat een optimale samenwerking kan worden bereikt.

Bouw en planning

Op maandag 28 augustus heeft Annemarie Profittlich, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet, de aannemingsovereenkomsten met beide aannemers getekend.

Jeroen Althof, Commercieel manager Utiliteit bij Hollander Techniek vertelt hierover: "Binnen het bouwteam is er gezamenlijk met GGNet gekeken om een energie technisch efficiënt gebouw te realiseren waarbij het gebruik en de flexibiliteit binnen het gebouw voor de gebruikers voorop staat. We zijn dan ook blij met deze opdracht waarbij we wederom met het hetzelfde bouwteam als bij de nieuwbouw voor de Hoog Intensieve Klinische Zorg (HIKZ) met elkaar voor een goed eindresultaat gaan.”

Michel Menting, Algemeen directeur van de KlaassenGroep vult aan: "De KlaassenGroep verheugt zich erop om de prettige samenwerking met GGNet voort te zetten en gezamenlijk de nieuwbouw van het Behandelhuis met zoveel mogelijk hergebruikte materialen te realiseren”.

Op 11 september wordt de eerste paal geslagen en start de bouw. De oplevering staat gepland voor oktober 2024.

Architectuur

Margret Drok van Sacon is verantwoordelijk voor het ontwerp van het behandelhuis. Zij kreeg de opdracht om een gebouw te ontwerpen dat bijdraagt aan de zorgvisie van GGNet. Met dit ontwerp met drie vleugels en een centraal hart wordt deze visie optimaal ondersteund. Samenwerking binnen de hoog specialistische zorg waar mogelijk met ruimte voor de specifieke zorg binnen elke afdeling.

Toekomst Groot Graffel

Naast nieuwbouw van de Hoog Intensieve Klinische Zorg en de circulaire bouw van het Behandelhuis is vervanging en renovatie van een deel van de bestaande gebouwen ook onderdeel van het ontwikkelplan Groot Graffel. We ontwikkelen Groot Graffel tot een eigentijdse, prettige en veilige omgeving voor patiënten, medewerkers, bezoekers en omwonenden. Er komt onder meer ruimte voor sport en beweging, ontspanning en ontmoeting.

Meer informatie en eerdere berichtgeving is terug te lezen op: GGNet.nl/grootgraffel