Gepubliceerd:

Dr. Suzanne Haeyen, Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen en vaktherapeut bij GGNet Scelta, licht toe: "Mensen met persoonlijkheidsstoornissen scoren relatief laag op welbevinden. Interventies die daarop gericht zijn, kunnen bijdragen aan herstel. Vaktherapie sluit aan bij positieve ervaringen, werkt via doen en ervaren waarbij creativiteit, spel/bewegen en flexibiliteit centraal staan. Wij zijn dan ook erg blij met deze mogelijkheid om dit aanbod nader te ontwikkelen en te onderzoeken!"

Over de module Van negatief denken naar positief doen

Het behandelen van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, dat aansluit bij behandelrichtlijnen en verschillende landelijke kennisagenda’s. Vaktherapie is een veel ingezette behandeling. Een vaktherapeutische behandelmodule gericht op het bevorderen van het welbevinden van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is echter nog niet ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit.

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van zo’n behandelmodule. Na uitvraag onder vaktherapeuten, samenwerkende zorgverleners en patiënten, wordt de behandelmodule gebaseerd op schematherapie, een bewezen effectieve gesprekstherapie. De behandelmodule wordt ontwikkeld en geëvalueerd door een consortium van kennisinstellingen, expertisecentra voor de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en de brancheorganisatie van vaktherapeuten en patiëntenorganisaties.

Over RAAK-publiek

RAAK-publiek is een van de langstlopende subsidieregelingen van regieorgaan SIA. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal 2 publieke partijen (waaronder in dit geval dus GGNet Scelta) doen onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag.