Gepubliceerd:


"Het perspectief op het eigen leven staat centraal en niet de stoornis."


Over de module Een Sterk Verhaal

De narratieve groepsinterventie Een Sterk Verhaal is gericht op het bevorderen van persoonlijk herstel bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. In de module schrijven deelnemers in 12 weken op een gestructureerde wijze aan hun levensverhaal in de vorm van een drieluik. Door de blik te richten op het verleden, maar ook op een belangrijk keerpunt en het heden en de toekomst, werken deelnemers aan persoonlijk herstel; aan het opnieuw vertellen van hun verhaal. Dit resulteert in een eigen geschreven en gedrukt levensboek. Klinisch psycholoog bij GGNet Scelta Silvia Pol licht toe: “De interventie is uniek omdat er gestructureerd gewerkt wordt met levensverhalen om het persoonlijk herstel te bevorderen. Het perspectief van de deelnemer op het eigen leven staat centraal en niet de stoornis. Dit past goed bij ontwikkelingen in de GGZ die vragen om meer aandacht voor positieve gezondheid, herstel en regie van cliënten naast de preventie en behandeling van symptomen en stoornissen.”

Met behulp van een eerdere toekenning van ZonMw werd een ontwerp- en haalbaarheidsstudie uitgevoerd, een digitale tool voor deelnemers en een implementatietoolkit voor behandelaren ontwikkeld, en werd een train-de-trainer cursus ontwikkeld en aangeboden. Daarna vond tevens een effectiviteitsstudie plaats.

Over deze toekenning
Met deze nieuwe toekenning van ZonMw wordt er een volgende belangrijke stap gezet om deze module toegankelijk te maken voor andere GGZ instellingen en -behandelaren. Doel van het project is om de implementeerbaarheid van de interventie ‘Een sterk verhaal’ uit het voorgaande project te bevorderen. Hiervoor zijn drie heldere subdoelen geformuleerd: het verbeteren van de train-de-trainer, het verbeteren van de uitvoerbaarheid van de interventie, het ontwikkelen van een strategie voor landelijke implementatie om de train-de-trainer en de interventie duurzaam te kunnen blijven aanbieden.

Team en partners
Het projectteam bestaat uit: prof. dr. Gerben Westerhof (Storylab, Universiteit Twente), drs. Silvia Pol (GGNet Scelta), Renée Roosenboom (De LevensStudio), Marnix Alblas (GGNet), Andrea Hop (GGNet Scelta). Om het beoogde doel te behalen, werkt het projectteam samen met stakeholders zoals Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, Triade, AKWA GGZ en andere GGZ-instellingen.