Gepubliceerd:

Binnen de groepsgerichte afdeling van Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) De Boog volgen patiënten meteen vanaf hun opname de groepsbehandelingen, waarbij we gebruik maken van de Seeking Safety methode. Deze behandelmethode is specifiek voor patiënten met verslavingsproblemen en traumaklachten. Binnen De Boog ervaren we dat iedere patiënt baat heeft bij deze methode. Juist omdat het zo concreet en toepasbaar is.

“Zowel op onze opname afdeling als bij de voortgezette behandeling zetten wij Seeking Safety in.” vertelt Anouk Reinders, klinisch psycholoog. Een belangrijk onderdeel van deze methode is het stimuleren van patiënten om te reflecteren op hun eigen gedrag en denkpatronen. Door middel van gestructureerde oefeningen en groepsdiscussies worden patiënten aangemoedigd om na te denken over de manieren waarop zij zichzelf (en anderen) kunnen ondersteunen in hun herstelproces. “We merken dat het zelfinzicht bij patiënten vergroot en dit heeft natuurlijk positieve invloed op de verdere behandeling. Ook merken we dat bij de afdeling voortgezette behandeling er nu meer ruimte is om serieus in gesprek te gaan over bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Iets wat hiervoor toch sneller voor onrust zorgde.”

“Het is voor sommigen best spannend, om meteen in een groep te starten. Je openstellen is voor veel mensen lastig.” vertelt Maaike Beekman, ggz-agoog. “Zo delen we als behandelaren ook zelf iets in de groep. Daarmee geven we aan dat het veilig is om iets te vertellen. Dit verlaagt de drempel voor onze deelnemers. Ons team werkt hard aan de groepsdynamiek. Dit bevordert niet alleen de groepsbehandeling, we merken ook dat het positief invloed heeft op de sfeer op de afdeling. In een veilige setting kunnen deelnemers elkaar ook feedback geven, zonder dat dat later leidt tot ‘gedoe’ op de afdeling. Deze aanpak, samen met de andere behandelingen, zorgt ervoor dat patiënten ander gedrag laten zien dan hiervoor. Daar zijn we erg blij mee.”

We zien patiënten in verschillende situaties: in de Seeking Safety groep, de dagelijkse groepsmomenten en in individuele gesprekken. Hierdoor kunnen we het gedrag van de patiënt in al deze contexten aan elkaar verbinden en er feedback op geven. Bijvoorbeeld met een patiënt terugkomen op de motorische onrust die hij liet zien in de sessie toen over verslaving gesproken werd.

Doordat de agoog en de klinisch psycholoog samen de groepsbijeenkomsten begeleiden, ontstaat er verbinding en verdieping. De agoog neemt namelijk dat wat er op de groep gebeurt mee naar de bijeenkomsten en andersom. Terwijl de klinisch psycholoog verdieping kan geven op specifieke thema’s en de groepsdynamiek ziet en hierop kan reageren.

Elke sessie richt zich op een specifiek thema, waardoor patiënten kunnen werken aan concrete doelen gerelateerd aan dat thema. Het gaat dan bijvoorbeeld om grenzen stellen, om hulp leren vragen en helpende gedachten kunnen inzetten. De sessie wordt afgesloten met het stellen van een concreet doel voor de komende week. Seeking Safety biedt praktische hulpmiddelen en strategieën die patiënten in hun dagelijks leven kunnen toepassen, waardoor ze in staat worden gesteld positieve veranderingen door te voeren.

Wil je meer weten over hoe wij deze methode inzetten, neem dan contact met ons op via secretariaatdeboog@ggnet.nl of 088 933 29 30