Gepubliceerd:

FPA de Boog opent extra groep ASS

“Het maakt me trots als ik een oud-patiënt tegenkom die even terug fietst om me te vertellen hoe goed het nu gaat.”

Binnen de forensische zorg heeft FPA De Boog een specialisme op ASS (autismespectrumstoornis). Vanwege de succesvolle resultaten en de toenemende stroom aanmeldingen openen wij een extra groep waar mensen met ASS behandeld kunnen worden. De kracht van deze groepen is dat er ruimte is voor het individu, júist als onderdeel van de groep waar je verblijft. Onze werkwijze is zo ingericht dat we binnen een leefgroep ruimte hebben om voor ieder persoon op elk moment aanpassingen te doen in het programma. Aanpassingen die voor mensen met ASS nodig zijn om ontregeling door onduidelijkheid, door over- of onderprikkeling of door specifieke eigen-aardigheden zo veel mogelijk te voorkomen.

Zo neemt FPA de Boog de tijd om patiënten te laten wennen. We beginnen meteen bij de start met (in de basis) behandelen zodat mensen zich vertrouwd en veilig kunnen voelen. Dit is een voorwaarde voor deze groep om ruimte te creëren en open te staan voor de verdere benodigde behandeling. Hierin zien we de kracht van onze individuele aanpak: iedere patiënt volgt zijn eigen programma waarbij we vooral kijken naar wat die persoon op dat moment aan kan en nodig heeft. Zodat de behandeling het meest effectief is. Onze psycho-educatie doen we zo mogelijk in de groep, wat de ruimte biedt om van elkaar te leren. Als iemand het niet aankan is ook hier een individuele psycho-educatie mogelijk.

Bij iedere ASS-patiënt stellen we samen een ASS-profiel op: waar is iemand goed in, welke punten hebben aandacht nodig en welke mogelijkheden zien we samen? Door dit profiel steeds mee te nemen in de behandeling gaan patiënten zichzelf beter begrijpen en kan het team goed aansluiten op wat de patiënt nodig heeft. Daarnaast nemen we in de delict analyse ook de ASS-kenmerken specifiek mee. Alle behandelaren weten welke factoren voor deze ene patiënt belemmerend zijn én handelen daarna.

En als er toch iemand ontregelt dan pellen we met elkaar af: is dit ASS of speelt er iets anders? Pas als we dat antwoord hebben kijken we naar de juiste behandeling.