Voor wie is EMDR?

EMDR wordt vooral toegepast wanneer je last blijft houden van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld, een overval of een verkeersongeval. Je hebt bijvoorbeeld flashbacks van de gebeurtenis of nachtmerries. Vaak is er dan sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Door de inzet van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

Bij complexe PTSS bekijken we samen of het nodig is eerst andere stabiliserende vaardigheden aan te leren voordat we met EMDR kunnen starten.

EMDR kan ook worden toegepast als een onderdeel van je behandeling bij andere psychische klachten, bijvoorbeeld bij een paniekstoornis, sociale angst, fobieën of stemmingsstoornissen. Belangrijk is dan dat er een samenhang is tussen vroegere gebeurtenissen en je huidige problemen.

Hoe werkt EMDR?

De behandelaar vraagt je eerst om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Het doel is om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen.

Daarna beginnen we met de verwerking. De therapeut vraagt je opnieuw na te denken over de gebeurtenis. Tegelijkertijd krijg je een andere taak. Vaak is dat het volgen van de hand van de therapeut, maar er kan ook gewerkt worden met een koptelefoon of met een lichtbalk. Daardoor is het moeilijk aan iets anders te denken. Je moet deze taak meerdere keren uitvoeren (een set).

De therapeut vraagt je wat er in jouw gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang. Soms komen er ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat en wij vragen je na elke set om je te concentreren op de meest opvallende verandering. Daarna volgt een nieuwe set.

De behandeling vindt op de polikliniek plaats. EMDR is ook effectief bij het doorbreken van patronen in denken.

Lees meer op de site van Vereniging EMDR Nederland:

Meer over EMDR

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling betrekken.

Heb je als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

Informatie voor familie op de website van GGNet