Gepubliceerd:

Het auditteam prijst het Jeugd FACT team voor zijn benadering: "Het team geeft ruimte aan gevoelens die spelen bij de jongere," en "is sterk gericht op het opbouwen van een vertrouwensband om samen met de jongere aan een ander perspectief te werken." Deze methodiek benadrukt het belang van persoonlijke aandacht en het erkennen van de individualiteit van elke jongere. Verder staat in het auditrapport: "Het team besteedt veel tijd en aandacht aan het onderzoeken wie de jongere is en wat de jongere wil, en geeft hierbij structuur, geen richting." Deze filosofie draagt bij aan een omgeving waarin jongeren zich gehoord en gewaardeerd voelen, met respect voor hun autonomie.

Wendy Huibers, manager Jeugd FACT GGNet en Irene Hegeman, manager Jeugd FACT Karakter vertellen: “Het behalen van het CCAF-keurmerk is niet alleen een erkenning van de kwaliteit en toewijding van het Jeugd FACT team. Het illustreert hoe een focus op de wensen en behoeften van jongeren, in plaats van alleen hun problemen, kan leiden tot zinvolle verandering en perspectief in hun levens.’’

Deze certificering bevestigt de inzet van GGNet Jong en Karakter voor het leveren van zorg van de hoogste kwaliteit, gericht op de unieke behoeften van jongeren en hun families. Het is een mooie stap voorwaarts in de richting van een toekomst voor jonge mensen die worstelen met geestelijke gezondheidsuitdagingen.

* Het CCAF (Centrum voor Certificering ACT en FACT) is een vooraanstaande autoriteit op het gebied van certificering van Assertive Community Treatment (ACT) en Flexible Assertive Community Treatment (FACT) binnen de geestelijke gezondheidszorg.