Gepubliceerd:

De kracht van het netwerk is bij GGNet Jong al langere tijd een belangrijk aandachtspunt. Maarten: “De samenwerking is tot stand gekomen, nadat er vanuit de gemeente Apeldoorn de vraag gesteld is hoe de sluiting van de Hoenderloo groep op te vangen voor de meest kwetsbare jeugd. In die periode waren wij al betrokken bij een samenwerkingsverband. We hadden met Tactus, Pactum, Karakter, Jeugd ggz en entrea lindenhout Jeugdteamplus opgericht. Vanuit dit verband bieden we verschillende specialistische ambulante begeleiding in de regio. Gezamenlijk hebben we dan ook de pilot GiZ opgezet.”

De pilot is in het begin van 2022 gestart en kent een looptijd van twee jaar. Vincenzo vertelt over het doel van de pilot: “Wij vinden, zowel binnen GGNet als vanuit de samenwerking met de zes andere organisaties, dat verschillende specialistische jeugdhulp aanbieders samen een bijdrage moeten leveren aan het normaliseren van het leven van kinderen bij complexe problemen die spelen bij kinderen of het gezin.”

Gedachtegoed GiZ

Alle kinderen horen thuis of zo thuis mogelijk. GGNet werkt met de verschillende organisaties samen om te voorkomen dat kinderen langdurig uit huis worden geplaatst. Voor kinderen die toch langdurig in een residentiële voorziening zijn (geweest) wordt gekeken naar de mogelijkheden om weer thuis te kunnen wonen en vanuit daar de benodigde zorg en ondersteuning krijgen. Vincenzo: “Om dit mogelijk te maken werken we nauw samen met de gemeenten en investeren we vooral in het netwerk rondom het gezin. Dit met als doel dat het gezin uiteindelijk zelf samen verder kan, waar nodig met hulp of ondersteuning van bijvoorbeeld één van de organisaties en/of ervaringsdeskundigheid.”

Voordelen van netwerkzorg

Met specialisten van de zeven organisaties wordt gekeken wat de meest passende hulp voor een jongere in een crisissituatie is. Dat heeft een aantal voordelen vertelt projectleider Bert Hardeman van Karakter: “We kunnen jongeren sneller helpen, omdat we met z’n zevenen zijn. Dit is belangrijk, omdat het bijna altijd om crisissituaties gaat. Maar de kracht is vooral dat we verschillende vormen van ondersteuning tégelijk kunnen inzetten. Dat is namelijk vaak nodig bij deze jongeren. Zo bereiken we meer en bovendien in kortere tijd. De hulp wordt niet ná elkaar gegeven, maar – zoveel als mogelijk – náást elkaar.”

In de praktijk

Vincenzo: “Vanuit een gezamenlijk team wordt per kind/jongere met zijn of haar gezin een passend behandelplan op maat gemaakt, waaraan ieder een bijdrage levert vanuit de benodigde expertise. Denk aan een deeltijd bed van organisatie A, in combinatie met therapie van organisatie B, ambulante gezinsbehandeling van organisatie C en verslavingshulp van organisatie D. Door deze combinatie, waarbij we dus over schotten heen kijken, bieden we meer zorg op maat.”

Kracht van het netwerk

Tot slot directeur Chantal Koopmans over de pilot en de kracht van samenwerken. “It takes a village to raise a child … een uitspraak die extra van toepassing is wanneer het niet goed gaat met een jeugdige. Er zit veel kracht in het directe netwerk van het kind als het gaat om het bieden van ankers voor gezond opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan de leraar op school, de trainer van de voetbalvereniging, de kok van het bijbaantje en de buurvrouw. De kracht van dit netwerk gaat verloren als een kind in een professionele omgeving opgroeit en daardoor alleen komt te staan. Ook gaat het verloren wanneer het kind door de thuissituatie of zijn gedrag alleen komt te staan. Het behouden ofwel herstellen van dit netwerk is cruciaal voor gezond opgroeien.”, aldus Chantal over de kracht van het netwerk.

Een tweede netwerkvorm is het netwerk van de hulpverlening: “Juist bij het opgroeien is het belangrijk dat er geen cruciale ‘leef’ tijd verloren gaat. Dit kan gebeuren doordat noodzakelijke hulp niet gelijk maar achterelkaar wordt geboden. Ook wordt er soms dubbelwerk gedaan óf belangrijk werk niet gedaan, doordat partijen elkaar of de juiste financiering niet weten te vinden. Met deze pilot hopen we dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat het kind eerder weer mee kan doen. Ook proberen we met elkaar het beeld zo compleet mogelijk te maken. Iedere betrokkene ziet een ander stukje van de olifant, maar samen zie je de hele olifant. Dit kan voorkomen dat er een te zorgelijk beeld ontstaat of juist ernstige zaken ongezien blijven.”

‘De kracht is: het tégelijk inzetten van verschillende vormen van hulp’

ZorgRegio Midden IJssel Oost Veluwe ging in gesprek met projectleider Bert Hardeman. In dit artikel is meer te lezen over de pilot, waaronder jongeren die baat hebben bij de samenwerking en de stappen die gezet worden na aanmelding.