Tijdens de cursus kunnen brussen ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren hoe met de thuissituatie om te gaan. Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals: gevoelens uiten, aandacht en plaats van de brus in het gezin. Bij het aanbieden van de verschillende thema’s worden er verschillende werkvormen gebruikt (bijv. knutselen, rollenpellen, groepsspelletjes) en kinderen krijgen ook thuisopdrachten.
Daarnaast is er altijd tijd voor iets dat de kinderen zelf willen inbrengen.
Voor de ouders zijn er een tot twee ouderbijeenkomsten waarin gesproken wordt over de positie en gevoelens van de brus en wat het kind van de ouders nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met:
GGNet Preventie
T: (088) 933 1180
E: preventie@ggnet.nl
Of kijk op ggnet.nl/preventie