Herkennen en verwijzen

Als huisarts of hulpverlener heeft u een belangrijke rol in het herkennen, behandelen en - waar nodig - verwijzen van patiënten met psychische problematiek en - eventueel - hun familie en naasten.

drie vrouwen in gesprek op brugje

Ondersteuningsaanbod familie

Om te voorkomen dat die zorg te zwaar wordt, kent GGNet Preventie een breed aanbod voor familieleden en naasten. Het aanbod bestaat uit individuele ondersteuning en een uitgebreid groepsaanbod. Kijk hiervoor op de pagina met het totale cursusaanbod. 

Zie hieronder het actuele aanbod met startdata: 

Deze interventies zijn toegankelijk voor familie en naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. Dankzij gemeentelijke subsidies kunnen we deze preventieve interventies ook bieden aan familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet. Op deze manier bieden wij zo veel mogelijk zorg op maat, zo mogelijk afgestemd met ketenpartners.

Gesprek man en vrouw kroeg

Mantelzorg

Zorgen voor uw naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met mantelzorg. En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Dat neemt niet weg dat zorgen voor een ander soms zwaar is. Dan zijn er twijfels of je het zorgen goed doet en of je het kunt volhouden. Het kan helpen om ervaringen van andere mantelzorgers te horen.

Drie infographics maken in 1 oogopslag duidelijk waar informatie en ondersteuning is te vinden over:

  • mantelzorg voor ouderen met alleen psychiatrische problematiek
    • klik hier voor de infographic
  • mantelzorg voor met ouderen met psychiatrische en lichamelijke problematiek
    • klik hier voor de infographic
  • werk en mantelzorg
    • klik hier voor de infographic


Deze infographics zijn in stand gekomen door de samenwerking van diverse organisaties: AnQer, In voor Mantelzorg, Gemeente Heerde, GGNet, Movisie, Verian, en WZU Veluwe.

Deskundigheidsbevordering

GGNet Preventie biedt ook ondersteuning aan u als huisarts of hulpverlener. Dit gebeurt in de vorm van deskundigheidsbevordering.

2 mannen aan tafel in gesprek

Kinderen van patiënten

In Nederland hebben elk jaar 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een ouder die psychische of verslavingsproblemen heeft. Voor deze kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij begrijpen wat er aan de hand is met hun ouder, dat ze kunnen praten met lotgenoten en leren omgaan met de ziekte van hun ouder.

scholieren met juf

Centrum voor Interculturele GGZ

Of het nu gaat om asielzoekers, statushouders of ‘reguliere’ inburgeraars: nieuwe medeburgers met een andere culturele achtergrond kampen bovengemiddeld vaak met psychische problemen. Het Centrum voor Interculturele GGZ heeft veel ervaring met de ondersteuning van mensen binnen zorg, welzijn en onderwijs. De ondersteuning is gericht op mensen met een andere vluchtelingen achtergrond.

Drie mensen op een trap

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je weten hoe je jouw patiënten en hun familie en naasten het beste kan wijzen op het preventie-aanbod? Neem dan contact op met GGNet Preventie via onderstaande gegevens.

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Wijzende vinger naar lijn

Zelfhulpmodules

Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om goed voor uzelf te zorgen.