Direct naar:

Preventie

GGNet doet veel aan preventie. Dat is ook nodig. De zorg is meer en meer rond de patiënt zelf georganiseerd. Dat betekent meer eigen verantwoordelijkheid voor mensen met psychiatrische problematiek.

Herkennen en verwijzen

Als huisarts of hulpverlener heeft u een belangrijke rol in het herkennen, behandelen en - waar nodig - verwijzen van patiënten met psychische problematiek en - eventueel - hun familie en naasten.

Kleindochter en oma in gesprek

Ondersteuningsaanbod familie

Om te voorkomen dat die zorg te zwaar wordt, kent GGNet Preventie een breed aanbod voor familieleden en naasten. Het aanbod bestaat uit individuele ondersteuning en een uitgebreid groepsaanbod. Kijk hiervoor op de pagina met het totale cursusaanbod.

Deze interventies zijn toegankelijk voor familie en naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. Dankzij gemeentelijke subsidies kunnen we deze preventieve interventies ook bieden aan familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet. Op deze manier bieden wij zo veel mogelijk zorg op maat, zo mogelijk afgestemd met ketenpartners.

Vrouw met jongens in contact

Deskundigheidsbevordering

GGNet Preventie biedt ook ondersteuning aan u als huisarts of hulpverlener. Dit gebeurt in de vorm van deskundigheidsbevordering.

Twee mannen in gesprek

Kinderen van patiënten

In Nederland hebben elk jaar 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een ouder die psychische of verslavingsproblemen heeft. Voor deze kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij begrijpen wat er aan de hand is met hun ouder, dat ze kunnen praten met lotgenoten en leren omgaan met de ziekte van hun ouder.

Kinderen aan stoepkrijten

Meer informatie

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met: 

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

aanwijzen