Schematherapie

Bij Scelta Nijmegen werken we met groepstherapie. Schematherapie in groepsverband heeft als meerwaarde dat er dingen in het contact met anderen gebeuren die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers brengen hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. Op grond daarvan reageren zij op een bepaalde manier op anderen. De groep is dus een oefenterrein: je kunt hier in een veilige omgeving ervaren hoe je oude patronen geraakt worden door het gedrag van andere groepsleden of hoe jouw gedrag effect heeft op anderen. Dit geeft de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en te oefenen met nieuw gedrag. Daarnaast kun je in groepsschematherapie ook veel herkenning en steun ervaren bij je groepsleden. De groep motiveert elkaar om ook echt stappen te zetten in ‘anders doen': te investeren in jezelf door nieuwe ervaringen aan te gaan.

Naast het deelnemen aan het therapieprogramma is het belangrijk dat je door huiswerkopdrachten en thuis oefenen met de geleerde vaardigheden, je niet-helpende gedragspatronen doorbreekt en op die manier gezonder en met meer tevredenheid leert functioneren.

Doel

Het doel van schematherapie is dat je na afronding van de behandeling meer zicht hebt gekregen op de herkomst van je klachten, gevoelens en gedragspatronen. Je hebt geleerd om beter te voelen wat je behoeftes zijn en op een gezonde manier hiervoor op te komen en te zorgen. Je hebt meer zicht gekregen op je relatie met belangrijke mensen om je heen en je hebt kunnen oefenen met het innemen van een ander perspectief en nieuw gedrag. Ook is er ruimte geweest om oude pijn te verwerken, wat kan leiden tot een nieuw toekomstperspectief.

Voor wie niet?

Je kunt niet deelnemen aan een van onze schematherapeutische behandelprogramma’s als je:

  • Je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt;
  • Er sprake is van ernstige crisissituaties of suïcidaliteit;
  • Het psychiatrische toestandsbeeld, inclusief eventueel middelenmisbruik, zodanig op de voorgrond staat dat het deeltijdbehandeling in de weg staat;
  • Je een ernstige ontwikkelingsstoornis en/of persoonlijkheidsstoornis hebt die een groepsbehandeling onmogelijk maken.

Meer lezen over schematherapie?

Boek Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Hannie van Genderen, Gitta Jacob & Laura Seebauer (2012). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds B.V.

Boek Leven in je leven. Jeffrey Young & Janet Klosko (1999). Pearson Benelux B.V.