Familie en behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. GGNet Scelta vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding.

Bekijk hier de folder 'Aandacht voor familie - GGNet is er ook voor u!',met informatie voor familieleden en directbetrokkenen van patiënten, inclusief de Richtlijn Familiebeleid GGNet.

Behoefte aan ondersteuning

Misschien krijgt u van uw omgeving al voldoende ondersteuning om met deze moeilijke situatie om te gaan, maar het kan ook zijn dat u nog behoefte hebt aan andere ondersteuning. Hoe gaat u om met uw eigen gevoelens die samenhangen met de psychische problemen van uw naaste? U kunt te maken krijgen met gevoelens van verdriet, onmacht, schuld, schaamte, boosheid en/of onzekerheid over de toekomst.

Naastenplatform

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig. 

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen. Denk hierbij aan cursussen, informatie en tips.

Dienst Geestelijke Verzorging

Een indringende ervaring kan het leven van u en uw familielid op zijn kop zetten. U kunt een beroep doen op onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging voor al uw levens- en geloofsvragen.

Familie Vertrouwenspersoon

Bent u als familie niet tevreden over de behandeling of de manier waarop met u wordt omgegaan? Of hebt u moeite met andere zaken en komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de Familie Vertrouwenspersoon mogelijk helpen. De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Peter Brakel

E-mail: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl

Tel: 06-25322605

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. De informatie die u hieronder vindt, gaat over verschillende familieorganisaties en activiteiten. Deze organisaties horen niet bij GGNet, maar kunnen voor u misschien wel wat betekenen:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:

“Mijn familie en een paar goede vrienden. Vooral het feit dat ze er gewoon waren en zijn. Ze hebben me niet laten vallen ondanks dat ik echt moeilijk ben geweest. Ik deed het niet expres: het bleek na de diagnose echt iets te zijn en daar was ik best opgelucht over.”

Tips voor boeken

  • ‘Omgaan met borderline”, een praktische gids voor naastbetrokkenen – Erwin van Meekeren en Hans de Jong
  • Alles of Niets ’de borderlinestoornis’ - Erwin van Meekeren
  • Borderline de Baas. Gids voor naastbetrokkenen – Koos Krook
  • Waarom ben je zo? Over persoonlijkheidsstoornissen – Moniek Thunissen
  • Borderline hulpboek, Spaans en van Meekeren
  • In de beste families, Paul Teunissen
  • Leven met een borderliner P.Mason/R. Kreger
  • Het borderline werkboek R.Kreger/J.P. Shirley
  • Omgaan met borderline, van Meekeren/de Jong