Direct naar:

Dienst Geestelijke Verzorging

Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen dan veelal weg. Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).

Medewerkers

Momenteel bestaat de Dienst Geestelijke Verzorging uit de volgende medewerkers:

Wijzende hand

Vieringen en bijeenkomsten

 

Iedere vrijdagmiddag 16:00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst in de Vredeskapel Warnsveld. Elke laatste vrijdag van de maand is dit een bezinningsbijeenkomst. Iedereen is van harte welkom.

Kijk hier voor een overzicht met datums en bijzonderheden van de vieringen en bezinningsbijeenkomsten.

Vrouwen met & teken

Centraal contact

Coordinator Dienst Geestelijke Verzorging

Bezoekadres: Vordenseweg 12, 't Onderschoer, 7231 PA Warnsveld

Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld

Telefoon: 088 - 933 5166

Meisje blaast bellen