Direct naar:

Dienst Geestelijke Verzorging

Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen dan veelal weg. Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).

Medewerkers

Momenteel bestaat de Dienst Geestelijke Verzorging uit de volgende medewerkers:

We zijn ook te bereiken via ons algemene emailadres: dgv@ggnet.nl

 

Wijzende hand

Vieringen en bijeenkomsten

Iedere vrijdag is er om 16.00 een viering in de Vredeskapel op het terrein in Warnsveld. De deur gaat open om 15.45.  De voorgangers zijn Jan Willem Hengeveld, Anne Ebenau of gastvoorgangers uit de omgeving.

Voor vragen, neem contact op met Jan Willem Hengeveld.

twee meiden op de telefoon

Centraal contact

Bezoekadres: Vordenseweg 12, ’t Onderschoer, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Algemeen emailadres: dgv@ggnet.nl

Meisje blaast bellen