Centrale Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van heel GGNet. Als patiënt hebt u invloed op de zaken die met uw behandeling of verblijf bij GGNet te maken hebben. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor GGNet. Het bestuur van GGNet kan nooit beslissingen nemen over patiëntenzaken zonder advies aan de Cliëntenraad te vragen. De raad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van zorg.

Contact opnemen

De Cliëntenraad binnen GGNet is opgebouwd uit een Centrale Cliëntenraad en twee regioraden: Apeldoorn en Zutphen/ Achterhoek. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur, de regioraden voeren overleg met de directeuren divisies. Heeft u vragen of wilt u zelf in de Cliëntenraad participeren? Neemt u dan contact op:

Regioraad Zutphen/ Oost-Gelderland (tevens Centrale Cliëntenraad)

Bezoekadres: Gebouw De Inloop, Vordenseweg 12 in Warnsveld 
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 4676
E-mail: clientenraad.centraal@ggnet.nl

Regioraad Apeldoorn

Bezoekadres: Gebouw De Zegge, Deventerstraat 459 in Apeldoorn
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 2268
E-mail: clientenraad.apeldoorn@ggnet.nl

Chatten

De Cliëntenraad komt normaal gesproken op veel locaties langs om in gesprek te gaan met cliënten en te horen wat hen bezighoudt. Omdat dit vanwege het coronavirus niet meer kan, kunnen cliënten op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur met de Cliëntenraad in contact komen via de chat op deze pagina. U kunt het icoontje van de chat zien als de chat geopend is, rechtsonder op deze pagina.

Hand op groene bladeren