Centrale Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van heel GGNet. Als patiënt hebt u invloed op de zaken die met uw behandeling of verblijf bij GGNet te maken hebben. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor GGNet. Het bestuur van GGNet kan nooit beslissingen nemen over patiëntenzaken zonder advies aan de Cliëntenraad te vragen. De raad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van zorg.

Contact opnemen

De Cliëntenraad binnen GGNet is opgebouwd uit een Centrale Cliëntenraad en twee regioraden: Apeldoorn en Zutphen/ Achterhoek. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur, de regioraden voeren overleg met de directeuren divisies. Heeft u vragen of wilt u zelf in de Cliëntenraad participeren? Neemt u dan contact op:

Regioraad Zutphen/ Oost-Gelderland (tevens Centrale Cliëntenraad)

Bezoekadres: Gebouw De Inloop, Vordenseweg 12 in Warnsveld 
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 4676
E-mail: clientenraad.centraal@ggnet.nl

Regioraad Apeldoorn

Bezoekadres: Gebouw De Zegge, Deventerstraat 459 in Apeldoorn
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 2268
E-mail: clientenraad.apeldoorn@ggnet.nl

Chatten

De Cliëntenraad komt normaal gesproken op veel locaties langs om in gesprek te gaan met cliënten en te horen wat hen bezighoudt. Omdat dit vanwege het coronavirus niet meer kan, kunnen cliënten op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur met de Cliëntenraad in contact komen via de chat op deze pagina. U kunt het icoontje van de chat zien als de chat geopend is, rechtsonder op deze pagina.

Hand op groene bladeren

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) geldig. Daarom hebben GGNet en de cliëntenraad hun samenwerkingsafspraken aangepast aan de nieuwe wet en vastgelegd in de nieuwe medezeggenschapsregeling. 25 november 2020 tijdens de vergadering van de Centrale Clientenraad met de Raad van Bestuur van GGNet hebben de voorzitters van de Centrale Cliëntenraad, de Regionale Cliëntenraden Achterhoek en Apeldoorn en de zorginhoudelijk bestuurder hun handtekening onder de nieuwe medezeggenschapsregeling gezet.

Nieuw in de WMCZ 2018 is het wettelijk recht van cliënten die langdurig verblijven op inspraak over zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. Ook is het verzwaard adviesrecht van de raden omgezet in het recht op instemming. Dit betekent dat besluiten over sommige onderwerpen (denk aan voeding, veiligheid, recreatie, verhuizing, clientenregelingen en dergelijke) niet mogen worden uitgevoerd zonder toestemming van de cliëntenraad. Ook is in de wet opgenomen dat de cliëntenraad recht heeft op begrijpelijke informatie, een eigen budget, het kunnen inhuren van deskundigheid en een onafhankelijke ondersteuner.

De verschillende aanpassingen in de wet maken dat de Centrale en Regionale Cliëntenraden nog beter de belangen van cliënten die bij GGNet in zorg zijn kunnen vertegenwoordigen.

Heb je vragen over de nieuwe medezeggenschapsregeling?
Mail of bel naar 06 222 093 22 of 088 - 933 4676
email: clientenraad.centraal@ggnet.nl

drie vrouwen op bankje