Kenmerken van een depressie

Iedereen ervaart een depressie op een andere manier. Een depressie kan lichamelijke klachten veroorzaken en psychische klachten. Kenmerken van een depressie zijn altijd:

 • somber voelen en nergens zin in hebben;
 • niets leuk vinden en geen energie hebben.

Daarnaast zijn er nog andere kenmerken die u kunt hebben:

 • duizelig, trillende handen of hartkloppingen;
 • veel piekeren;
 • snel boos en geïrriteerd;
 • vaak denken aan de dood en zelfdoding;
 • moeilijk concentreren, denken en beslissingen nemen.

Mooie aflevering van het NPO-programma Doe even Normaal:
over wat voor een invloed depressie op je leven kan hebben.

Behandeling van een depressie

Depressie is goed te behandelen. Er zijn vele vormen van behandeling voor het aanpakken van de depressieve klachten. Samen kijken we welke behandeling het meest passend is. Behandelingen zijn bijvoorbeeld:

 • psychotherapie;
 • intensieve deeltijdbehandeling;
 • groepsbehandeling;
 • medicijnen.

In sommige gevallen is het ondanks de somberheid nog wel mogelijk om te functioneren in het dagelijks leven. De klachten worden als mild ervaren en wel problematisch. In dat geval kunt u ook terecht bij Bas Basis GGZ, Of u kunt een cursus volgen van GGNet Preventie of Interapy, een onafhankelijke landelijke online behandelaar.

Depressielijn

De Depressielijn is de hulptelefoon van de Depressievereniging en staat open voor iedereen met een depressie of hun naasten. Als u belt naar deze hulplijn krijgt u een ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de telefoon. Hierbij kunt u gewoonweg uw verhaal kwijt of om advies vragen. Vanuit hun ervaring kunnen de vrijwilligers met u meedenken over wat een goede volgende stap voor u zou zijn.

Bereikbaarheid Depressielijn

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Heeft u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.