Gepubliceerd:

In een tijd waarin veel mensen hulp zoeken en de financiering onder een vergrootglas ligt, is de weg naar herstel niet altijd eenvoudig. Maar we hebben vertrouwen. We zien namelijk perspectief. Altijd. Bij iedereen. We willen vooruit, vernieuwen en verbeteren. Omdat we dagelijks zien hoe groot de impact van een psychische aandoening is op mensenlevens. Omdat er zoveel op het spel staat, voor de patiënt zelf, zijn omgeving, maar zeker ook voor onze gemeenschap als geheel. Samen met onze partners werken we aan een inclusieve maatschappij, waarin iedereen de ruimte heeft om zijn eigen leven te leiden.

We zijn trots dat we onze ambities geformuleerd hebben in ons meerjarenbeleidsplan.

U kunt hier ons meerjarenbeleidsplan lezen