Gepubliceerd:

De informatie die de NZa verwerkt, zal geen direct identificeerbare patiëntkenmerken zoals naam, BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats en postcode bevatten. De NZa geeft hiernaast de garantie dat de aanlevering geen gevolgen zal hebben voor individuen, zowel patiënten als zorgaanbieders.

GGNet volgt, met de voorwaarden zoals hierboven benoemd, de verplichting op om in de periode tussen 01-08-2023 en 01-09-2023 éénmalig via een beveiligd portaal zorgvraagtyperingsgegevens bij de NZa aan te leveren over het afgelopen jaar.

Privacyverklaring

Als patiënt kunt u ervoor kiezen om uw eigen zorgvraagtypering-gegevens niet bij de NZa aan te laten leveren. In dat geval kan u via uw behandelaar een privacyverklaring indienen.
Als u geen bezwaar tegen aanlevering hebt, hoeft u niets te doen.

Wat is zorgvraagtypering?

De informatie die wij voor zorgvraagtypering bijhouden zijn de gegevens die jouw behandelaar in je dossier noteert: over de psychische aandoening waarvoor je in behandeling bent, over de ernst van de klachten, over de aanpak en duur van de behandeling, de kans op herstel, enzovoorts. Dat is hele nuttige informatie om landelijk te verzamelen, omdat we dan in Nederland een veel beter beeld krijgen hoeveel zorg we voor bepaalde aandoeningen nodig hebben, en wat dat dan kost. Zo kan de ggz verbeterd worden.