Voor wie?

Tussen de 18 en 24 jaar gebeurt er veel in je leven. Je gaat bijvoorbeeld studeren of werken, je gaat zelfstandig wonen, je gaat je eigen leven leiden. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als je al problemen had, komen die vaak in deze fase naar buiten. Dat kunnen gevoelens van eenzaamheid of somberheid zijn, maar er kan ook meer aan de hand zijn. GGNet Jong kan daar hulp bij bieden. Het is verstandig om hulp te zoeken als je met een van de volgende problemen zit: langdurige somberheid of depressie; weinig of geen contact met anderen; hardnekkige angstgevoelens of stemmen horen; hevige stemmingswisselingen, woedeaanvallen of huilbuien; onzekerheid over je (seksuele) identiteit.

Hoe werkt het?

We beginnen altijd met een intakegesprek met een psycholoog. In dat gesprek stellen we samen met jou vast wat er aan de hand is. Daarna geven we je een behandeladvies. Wat dat advies is, hangt af van het probleem waarmee je zit.

Behandeling

Wij kunnen je helpen om te begrijpen wat er aan de hand is. En we kunnen je helpen om je probleem op te lossen. Daar hebben we goede behandelingen voor. Soms helpen gesprekken, soms helpt een training, soms is er meer nodig.

Hoe ziet de behandeling eruit? Dat is voor iedereen anders. We noemen een aantal behandelingen die we veel doen:

  • gesprekken voeren met een psycholoog;
  • groepstherapie om je te helpen je probleem te overwinnen;
  • cursussen of trainingen, bijvoorbeeld om met woedeaanvallen om te gaan;
  • groepsactiviteiten met muziek, dans of toneel.
  • Soms is het nodig om eerst meer onderzoek te doen voor we kunnen beginnen met de behandeling. Denk aan een persoonlijkheidsonderzoek of een psychiatrisch onderzoek.

Dagbehandeling

Als gesprekken met een hulpverlener te weinig helpen, kan een dagbehandeling een oplossing zijn. Bij een dagbehandeling neem je op een aantal dagen of dagdelen deel aan een groepssessie met maximaal acht leeftijdsgenoten. Als groep maak je elkaar sterker en kun je elkaar steunen. Het doel is dat je meer grip krijgt op je eigen functioneren. Je leert met je problemen om te gaan of ze te accepteren.

Hoe ziet dagbehandeling eruit?

Dagbehandeling is een intensief proces, dat gemiddeld zes tot negen maanden duurt. In de meeste gevallen kom je één dag in de week bij elkaar, maar soms ook vaker. Je kunt daarnaast dus werken of een opleiding volgen, en je slaapt thuis. Tijdens de behandeling praten we natuurlijk veel, maar we doen ook veel samen, bijvoorbeeld koken of muziektherapie volgen.

Wat voor groepen zijn er?

Wat voor groepen zijn er? Afhankelijk van de problemen waarmee je zit, kijken we welke groep geschikt voor je is. We hebben onder meer de volgende groepen:

  • Autonomiegroep: om te werken aan versterking van je sociale vaardigheden, het omgaan met hevige emoties en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
  • Inzichtgevende groep: vergroten van inzicht in je eigen geschiedenis en functioneren, het versterken van je ego en het oppakken van school, contacten en dergelijke.
  • ASS-groep: voor jongeren met een stoornis in het autistische spectrum (ASS), bedoeld om jezelf beter te begrijpen en om te gaan met je beperkingen.
  • Structuurgroep: gericht op structuur en stabiliteit in je leven.

Het is fijn dat er veel begrip voor elkaar is, er zijn geen oordelen naar elkaar.