Familie en behandeling

Behandelingen hebben een beter resultaat als jij als naaste actief betrokken bent bij het herstel. Als naaste ken je diegene immers erg goed. Wij vinden het belangrijk dat naasten zo goed als mogelijk geïnformeerd zijn. Ook betrekken we naasten graag bij de behandeling.

Bekijk hier de folder 'Aandacht voor familie - GGNet is er ook voor u!',met informatie voor familieleden en naasten van patiënten, inclusief de Richtlijn Familiebeleid GGNet.

Ons aanbod

Zorg voor familie en naasten vinden we belangrijk binnen GGNet. Daarom is er een groot aanbod van steun voor familieleden en naasten. Dat aanbod is er voor zowel kinderen als volwassenen. Of je nu partner, broer/zus, ouders of anders betrokken bent. We willen voorkomen dat je zelf te veel belast raakt.

Ons aanbod bestaat uit:

 • Cursussen
 • Een platform voor naasten
 • Familie ervaringsdeskundigen
 • Dienst Geestelijke Verzorging
 • Familie Vertrouwenspersoon
 • Familieraad
 • Informatie voor mantelzorgers

Bekijk hoe ons aanbod eruitziet, misschien zit er een cursus bij die je verder helpt.

“Contacten met familie opnieuw opbouwen vind ik erg belangrijk. Bij mijn eigen herstel is mijn familie namelijk erg belangrijk voor mij geweest.”

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de aandoening, diagnose of behandeling te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. De informatie die je hieronder vindt, gaat over verschillende familieorganisaties en activiteiten. Deze organisaties horen niet bij GGNet, maar kunnen misschien wel wat voor je betekenen:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:

 • Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
 • Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:

 • VMDB. Vereniging voor Manisch depressieven en betrokkenen.
 • NVA. Nederlandse vereniging voor autisme.

“Mijn familie en een paar goede vrienden. Vooral het feit dat ze er gewoon waren en zijn. Ze hebben me niet laten vallen ondanks dat ik echt moeilijk ben geweest. Ik deed het niet expres: het bleek na de diagnose echt iets te zijn en daar was ik best opgelucht over.”

Ondersteuning

Misschien bieden de mensen om jou heen je al voldoende steun om met deze situatie om te gaan. Misschien heb je juist behoefte aan andere steun. Misschien voel je jezelf wel verdrietig, schuldig, schaam je je, ben je boos of onzeker over de toekomst. Daarin kunnen wij ondersteunen.

Familie Vertrouwenspersoon

Soms kan er wat misgaan tussen familie en behandelaar/ begeleider. Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de familie een beroep doen op de familievertrouwenspersoon voor ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit: luisteren, adviseren, informatie geven, verwijzen (bijvoorbeeld naar aanbod van GGNet Preventie of mantelzorgorganisaties), het gesprek met de behandelaar / begeleider weer op gang krijgen of bemiddelen in dit contact.

Vanaf 1 januari 2022 geeft de familievertrouwenspersoon aandacht aan de ondersteuning in het kader van de Wet verplichte GGZ. De familievertrouwenspersoon ondersteunt naasten van mensen:

 • Die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
 • Die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.


De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Peter Brakel
E-mail p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl
Tel: 06-25322605

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Geestelijke verzorging

Een heftige ervaring kan het leven van jou en je familielid /naaste op zijn kop zetten. Onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging zijn er voor je, voor alle levens- en geloofsvragen.

Mantelzorg

Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met mantelzorg. En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Dat neemt niet weg dat zorgen voor een ander soms zwaar is. Dan zijn er twijfels of je het zorgen goed doet en of je het kunt volhouden. Het kan helpen om ervaringen van andere mantelzorgers te horen.

Podcast
We hebben een aantal podcasts gemaakt, dit zijn audio uitzendingen waar je gratis naar kan luisteren. Zo vertellen onze familie-ervaringsdeskundigen wat zij voor jou als naaste kunnen betekenen. Mantelzorger Ans en professional Lars vertellen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Iris verteld hoe zij door Martha ondersteund wordt in haar rol als naaste.

In veel van deze podcasts komt terug hoe je goed voor jezelf kunt blijven zorgen. En welke rol kan een professional spelen.

Luister onze podcasts hier


Infographics
Drie infographics maken in 1 oogopslag duidelijk waar informatie en ondersteuning is te vinden over:

 • mantelzorg voor ouderen met alleen psychiatrische problematiek
  • klik hier voor de infographic
 • mantelzorg voor met ouderen met psychiatrische en lichamelijke problematiek
  • klik hier voor de infographic
 • werk en mantelzorg
  • klik hier voor de infographic

Deze podcast en infographics zijn in stand gekomen door de samenwerking van diverse organisaties: AnQer, In voor Mantelzorg, Gemeente Heerde, GGNet, Movisie, Verian, en WZU Veluwe.

Meldcode

De veiligheid van onze patiënten – en die van hun naasten – is voor ons van groot belang. Professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie vallen onder de wet Meldcode en zijn verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan en deze helpt professionals zorgvuldig te handelen. Met het doorlopen van de Meldcode kunnen we eerder de juiste hulp bieden. Een behandelaar bespreekt de zorgen en vermoedens zoveel mogelijk met de patiënt.

GGNet heeft meerdere aandachtsfunctionarissen die geschoold zijn en geregistreerd staan bij de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Bekijk hier de meldcode op de website van de Rijksoverheid

Bekijk onze folder Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Overige nuttige websites

 • www.kopopouders.nl: Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.
 • www.113.nl: Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land te krijgen waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.
 • www.mantelzorg.nl Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorg).
 • www.luisterlijn.nl: Telefonische hulpdienst met professioneel opgeleide vrijwilligers, is 24 uur per dag bereikbaar voor een luisterend oor.

Naasten platform

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig. 

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.