Voor wie?

De behandelingen van Amarum zijn bedoeld voor mensen die de diagnose Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis hebben.

Vorm van de behandeling

De behandeling van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en andere gespecificeerde voedings- of eetstoornissen wordt zowel poliklinisch als in klinische vorm aangeboden. Hierbij wordt uitgegaan van het CBT-E protocol, dat gebaseerd is op de basisbeginselen van professor Christopher Fairburn.

In het geval van Anorexia Nervosa kan ook samen met de behandelaar gekozen worden voor de MANTRA-behandeling. Meer informatie hierover volgt.

Als deze vormen van behandeling niet voldoende helpen en er duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen, die de eetstoornis mede in stand houden, dan is er de mogelijkheid van schematherapie.

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandelingen vinden in principe in eerste instantie allemaal poliklinisch plaats. Als het nodig is, wordt een klinische behandeling of een deeltijdbehandeling (schematherapie) aangeboden.

Poliklinische behandeling (CBT-E)

De poliklinische behandeling bestaat uit 20 sessies gedurende 20 weken plus een eerste assessment-sessie. De eerste vier weken heb je twee keer per week een sessie. Daarna heb je tien weken elke week een sessie en vervolgens gedurende zes weken één keer in de twee weken een sessie.

De eerste assesment-sessie neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. De andere sessies duren ongeveer 45 à 50 minuten. Deze sessies volg je bij een psycholoog of een cognitief gedragstherapeutisch medewerker.

Deeltijdbehandeling (CBT-E) - wordt op dit moment niet aangeboden

De CBT-E deeltijd behandeling is een intensieve upgrade van jouw individuele behandeling. Deze intensieve fase kan worden ingezet als je samen met jouw ambulant regiebehandelaar besluit dat intensief begeleide eetmomenten je kunnen helpen jouw doelen (eerder) te behalen. De behandeling vindt drie dagen per week plaats en duurt 6 weken. Je volgt in jouw individuele therapieprogramma nog steeds het CBT-E protocol en neemt daarnaast deel aan een programma waarin je samen met andere cliënten een groep vormt. Met deze groep eet je begeleid en volg jeeen basismodule psychomotore therapie en het therapieblok eetgedrag. . Je kan gezamenlijk werken aan doelen en/of van elkaar leren tijdens werktijden. De centrale gedachte hierachter is dat je van elkaar leert, steun, begrip en aanmoediging ontvangt.

Klinische behandeling (CBT-E)

De klinische behandeling is bedoeld voor mensen, bij wie, ondanks eerder goed uitgevoerde behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende verbetering is opgetreden. Meestal is er sprake van ernstig ondergewicht (BMI < 16), en/of snel gewichtsverlies en/of forse eetbuien/purgeren en/of excessief bewegen. Deze intensieve fase kan worden ingezet als je samen met jouw regiebehandelaar besluit dat intensief begeleide momenten je kunnen helpen jouw doelen (eerder) te behalen of wanneer er vanuit de intake een klinische indicatie is gesteld. De behandeling vindt vijf dagen per week plaats, inclusief overnachting, en duurt tussen de vier en 16 weken. In de weekenden ben je thuis.

Je neemt naast jouw individuele therapiemomenten deel aan een programma waarin je samen met andere cliënten een groep vormt. Met deze groep volg je de module begeleid eten, een focusblok, het blok eetgedrag, psychomotore therapie (bewegen en ontspannen), psycho-educatie en activiteitenbegeleiding. Je kunt gezamenlijk werken aan doelen en/of van elkaar leren tijdens werktijden. De centrale gedachte hierachter is, dat je van elkaar leert en steun, begrip en aanmoediging ontvangt.

Gedurende de klinische fase zal de individuele therapie tijdelijk overgenomen worden door één van de klinische behandelaren. Jouw eigen poliklinische regiebehandelaar zal bij de evaluatiemomenten aanwezig zijn om de voortgang van de klinische opname te kunnen volgen. Na afronding van de klinische fase zal jouw poliklinische regiebehandelaar de therapie weer verder oppakken.

Deeltijdbehandeling schematherapie

De deeltijdbehandeling schematherapie vindt drie dagen per week plaats en duurt precies een half jaar (26 weken). Het grootste gedeelte van de behandeling vindt plaats in een groep van maximaal acht personen (mannen en vrouwen) met verschillende eetstoornissen. De centrale gedachte hierachter is, dat je van elkaar leert en steun, begrip en aanmoediging ontvangt. Het biedt ook de mogelijkheid om te kunnen leren op het vlak van interpersoonlijke problemen en verschillende copingstijlen/modi. In het behandelprogramma zitten therapieonderdelen als groepsschematherapie, psychomotorische therapie, wegen, eetgedrag, begeleide eetmomenten en beeldende therapie. Daarnaast is er binnen het programma ruimte voor het opstellen van een eet-, week- en weekendplan, het maken van huiswerkopdrachten, een consult bij de psychiater, diëtiste of arts.

Na de behandeling rond je af bij Amarum en vervolg je de schematherapie, indien nodig, poliklinisch bij een therapeut naar keuze in je eigen regio, behalve als er duidelijke redenen zijn om nog een individueel (na)traject bij Amarum te volgen.