Direct naar:

AN, BN, andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis

Je kunt bij ons terecht voor behandeling van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis. 

Voor wie?

De Eetstoornissenbehandelingen van Amarum zijn bedoeld voor mensen die de diagnose Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis hebben. 

Vorm van de behandeling

De behandeling van AN, BN en andere gespecificeerde voedings- of eetstoornissen wordt zowel poliklinisch, als in deeltijd en klinische vorm aangeboden, uitgaande van het CBT-E protocol, gebaseerd op de basisbeginselen van professor Christopher Fairburn.

Als deze vormen van behandeling niet voldoende helpen en als duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden, is er de mogelijkheid van schematherapie.

 

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandelingen vinden in principe allemaal poliklinisch plaats. Wanneer het nodig is krijg je een deeltijd behandeling of eventueel een klinische behandeling.

Poliklinische behandeling

De poliklinische behandeling bestaat uit 20 sessies gedurende 20 weken plus een eerste assessment sessie. De eerste vier weken heb je twee keer per week een sessie. Daarna heb je tien weken elke week een sessie. Daarna heb je 6 weken één keer in de twee weken een sessie.

De eerste assesment sessie duurt ongeveer anderhalf uur. De andere sessies duren  ongeveer 45 a 50 minuten.Deze sessies volg je bij een psycholoog of een cognitief gedragstherapeutisch medewerker.

CBT-E deeltijd behandeling

De CBT-E deeltijd behandeling is een intensieve upgrade van jouw individuele behandeling. Deze intensieve fase kan worden ingezet als je samen met jouw ambulant regiebehandelaar besluit dat intensief begeleide eetmomenten je kunnen helpen jouw doelen (eerder) te behalen. De behandeling vindt drie dagen per week plaats en duurt 6 weken. Je volgt in jouw individuele therapieprogramma nog steeds het CBT-E protocol en neemt daarnaast deel aan een programma waarin je samen met andere cliënten een groep vormt. Met deze groep eet  je begeleid en volg jeeen basismodule psychomotore therapie en het therapieblok eetgedrag. . Je kan gezamenlijk werken aan doelen en/of van elkaar leren tijdens werktijden. De centrale gedachte hierachter is dat je van elkaar leert, steun, begrip en aanmoediging ontvangt.

Klinische behandeling

De klinische behandeling is bedoeld voor mensen waarbij ondanks eerder goed uitgevoerde behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende verbetering is opgetreden. Meestal is er sprake is van ernstig ondergewicht (BMI < 16), en/of snel gewichtsverlies en/of forse eetbuien/purgeren en/of excessief bewegen wat de poliklinische behandeling heeft doen stagneren (of van tevoren wordt ingeschat dat een poliklinisch traject niet afdoende is om de eetstoornis te behandelen) en waardoor intensivering van de hulp noodzakelijk is. Deze intensieve fase kan worden ingezet als je samen met jouw ambulant regiebehandelaar besluit dat intensief begeleide momenten je kunnen helpen jouw doelen (eerder) te behalen of wanneer er vanuit de intake een klinische indicatie gesteld is. De behandeling vindt vijf dagen per week plaats inclusief overnachting en duurt tussen de 4 en 16 weken. De weekenden ben je thuis.

Je neemt naast jouw individuele therapiemomenten deel aan een programma waarin je samen met andere cliënten een groep vormt.

Met deze groep volg je:

  • begeleid eten
  • een focusblok
  • het blok eetgedrag
  • de psychomotore therapie (bewegen en ontspannen)
  • psycho-educatie
  • activiteitenbegeleiding

Je kan gezamenlijk werken aan doelen en/of van elkaar leren tijdens werktijden. De centrale gedachte hierachter is dat je van elkaar leert, steun, begrip en aanmoediging ontvangt

Gedurende de klinische fase zal de individuele therapie tijdelijk overgenomen worden door één van de klinische behandelaren. Jouw eigen ambulant regiebehandelaar zal bij de evaluatiemomenten aanwezig zijn om de voortgang van de klinische opname te kunnen volgen. Na afronding van de klinische fase zal jouw ambulant regiebehandelaar de therapie weer verder oppakken.

Schematherapiedeeltijd

De Schematherapiedeeltijd vindt drie dagen per week plaats en duurt precies een half jaar (26 weken). Het grootste gedeelte van de behandeling vindt plaats in een groep van maximaal acht cliënten (mannen en vrouwen) met verschillende eetstoornissen. De centrale gedachte hierachter is dat je van elkaar leert, steun, begrip en aanmoediging ontvangt. Het biedt ook de mogelijkheid om te kunnen leren op het vlak van interpersoonlijke problemen en verschillende copingstijlen/modi. In het behandelprogramma zitten therapieonderdelen als groepsschematherapie, psychomotorische therapie, wegen, eetgedrag, begeleide eetmomenten en beeldende therapie. Daarnaast is er binnen het programma ruimte voor het opstellen van een eet-, week- en weekendplan, maken van huiswerkopdrachten, een consult bij de psychiater, diëtiste of arts.

Na de behandeling rond je af bij Amarum en vervolg je de schematherapie indien nodig ambulant bij een therapeut naar keuze in je eigen regio, behalve als er duidelijke redenen zijn om nog een individueel (na)traject bij Amarum te volgen.