Direct naar:

Behandelingen

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met u welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden in ons team: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, de verpleegkundig specialist en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. We gebruiken ook  verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar dat is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen.

Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. Soms bestaat een behandeling uit medicijnen, soms uit individuele gesprekken of een activiteitenprogramma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat we meestal groepsgewijs aanbieden. Het liefst betrekken we hierbij uw eigen omgeving; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd of dagbehandeling een optie zijn. Ook psychiatrische thuiszorg is mogelijk. Soms is een tijdelijke opname nodig.

Doel

Als het nodig is, werken we aan  het uitbreiden van mogelijkheden tot lichaamsbeweging of de normalisering daarvan. En op het normaliseren van je lichaamsbeleving en lichaamswaardering en van de plek die jouw lichaam/gewicht heeft in de manier waarop je over jezelf denkt. Je leert onderzoeken wat de aanleiding is voor ongezond (eet)gedrag en hoe je hier anders op kunt reageren.

Je stelt samen met je regiebehandelaar een behandelplan op. De behandeling passen we aan aan jouw specifieke eetprobleem en jouw behoeften. Jij wordt samen met je therapeut expert op het gebied van jouw eetprobleem en de in stand houdende factoren.

Soorten

Binnen Amarum geven we verschillende vormen van behandeling. Je kunt poliklinisch, in deeltijd of klinisch kan worden behandeld. We bieden zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen, waarbij je gelijktijdig met mensen met een vergelijkbare eetstoornis behandeling krijgt. Wil je meer weten over ervaringen van anderen met onze behandelingen? Lees dan hier de verhalen.

Uitgangspunt

Bij de behandeling van de eetstoornis wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CBT-E), van schematherapie (SFT-E) en/of systeemtherapie (waaronder ook systemisch eten). Eventueel aangevuld met psychomotore therapie (bewegingstherapie) en als nodig, medicatie. 

De CBT-E behandeling is gericht op het werken aan factoren die de eetstoornis in stand houden en het ontwikkelen van vaardigheden om terugval te voorkomen.

Lees hier meer over de CBT-E behandeling 

De SFT-E deeltijd behandeling is bedoeld voor mensen die er, ondanks eerdere behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende in slagen hun probleemgedrag te veranderen, en waarbij duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden.

Lees hier meer over de  SFT-E deeltijd behandeling 

Dubbeldiagnose

Heb je  naast een eetstoornis ook andere klachten zoals angsten, somberheid of traumaklachten? Dan kijken we of  we dit tijdens de behandeling binnen Amarum kunnen meenemen of dat je hiervoor  ergens anders behandeld wordt.         

Behandeling per eetstoornis

Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis        

BED - eetbuistoornis

LES - langdurige eetoornissen

Jeugd

Samenwerkingspartners

Binnen de behandelingen werken we samen met de ervaringsdeskundigen van Ixta Noa en de trajectbegeleiders van Twomorrow.