Wat is de MANTRA behandeling?

De MANTRA behandeling is een behandeling voor (jong)volwassenen met Anorexia Nervosa. De behandeling geeft je inzicht in hoe Anorexia bij jou is ontstaan en wat het in stand houdt. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van een MANTRA behandeling vergelijkbaar zijn met die van een andere veel toegepaste behandeling voor eetstoornissen (CBT-E).

Hoe werkt het?

MANTRA staat voor The Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment for Adults, een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde behandelmethode, die ontwikkeld is in het Maudsley Hospital in Londen.

Je volgt de behandeling aan de hand van een uitgebreid werkboek, met veel praktische (schrijf)opdrachten, voorbeelden en tips. In de eerste fase van de behandeling sta je met je behandelaar stil bij je motivatie voor verandering en bij de steun die je vanuit de omgeving kunt inzetten. Ook is het normaliseren van het eetgedrag en herstel van het gewicht vanaf het begin een belangrijk thema in de behandeling. Hier houd je zelf de regie op. Vervolgens onderzoek je met je behandelaar welke factoren jouw eetstoornis (mede) in stand houden en wat de functie ervan is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om emoties en sociale relaties, denkstijlen en identiteit. In overleg met je behandelaar kies je welke onderwerpen (modules) voor jou relevant zijn en in welke volgorde je ermee aan de slag gaat. Je gaat onderzoeken welke veranderingen jou kunnen helpen in je herstel. Ook is er in de behandeling veel aandacht voor verdergaan met je leven en terugvalpreventie. Aan het einde van de behandeling maak je een bij jou passend terugvalpreventieplan.

In de MANTRA behandeling heb je veel eigen regie en inbreng; je behandelaar helpt om de motivatie vast te houden en steun te zoeken van naasten. Zij kunnen ook bij je behandeling betrokken worden.

De MANTRA behandeling is een poliklinische behandeling van 20 tot 40 sessies. Je komt eenmaal per week naar Amarum toe voor een afspraak en aan het einde van de behandeling gaat de frequentie naar eens in de twee weken. Na behandeling is er een vervolgfase met vier laagfrequente nazorgsessies.