Crisis?

Hebt u of heeft iemand in uw omgeving psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen en daarvoor spoedeisende hulp nodig? Belt u dan direct met de huisarts.

Bent u verwijzer? Bel dan met de Crisisdienst van GGNet via telefoonnummer 088 - 933 4400. Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedeisende situaties.

Wat doet de crisisdienst?

De Crisisdienst van GGNet biedt spoedeisende hulp voor mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen. De Crisisdienst bestaat uit twee teams: een voor de regio Apeldoorn en Zutphen en een voor de regio Liemers en Achterhoek. Beide teams werken op dezelfde manier. Ze zorgen voor de crisisbeoordeling en kunnen, indien nodig, een crisis ook stabiliseren.

''De dame van de crisisdienst, de dokter en de psychiater hebben wij als bijzonder sympathiek en adequaat ervaren.''

Wanneer kan een verwijzer de crisisdienst bellen?

Een verwijzer kan altijd de crisisdienst bellen als er sprake is van een crisis en en zij specialistische hulp willen inschakelen.

Wie kunnen de crisisdienst bellen?

Erkende verwijzers kunnen de Crisisdienst 7 dagen in de week, 24 uur per dag inschakelen:

 • huisartsen
 • politie
 • spoedeisende hulp en specialisten algemeen ziekenhuis
 • ambulancemedewerkers
 • maatschappelijk werk
 • MEE
 • RIBW
 • vrijgevestigde psychiaters
 • verslavingszorg
 • verpleeghuisartsen

Werkwijze van de Crisisdienst

De Crisisdienst werkt als volgt:

 • Als een verwijzer denkt dat de Crisisdienst nodig is, neemt hij contact op met de Crisisdienst voor overleg.
 • Daarna neemt de Crisisdienst telefonisch contact met u op voor een afspraak.
 • Vervolgens laat de Crisisdienst aan de verwijzer weten wanneer uw afspraak is.
 • De afspraak vindt plaats op het kantoor van de Crisisdienst. Als dat nodig is, kan de Crisisdienst ook langskomen op de plaats waar u zich op dat moment bevindt. Dat kan bij u thuis zijn, maar ook bij een huisartsenpost of in de beoordelingskamer van GGNet.
 • De hulpverlener van de Crisisdienst bespreekt met u en eventuele betrokkenen/ familie wat er aan de hand is.
 • De hulpverlener legt u een plan van aanpak voor dat gericht is op een passende oplossing voor de crisis op dat moment.

Een crisis kan op verschillende manieren worden opgelost. Door:

 • vervolggesprekken met een hulpverlener, crisisstabilisatie
 • medicatie
 • diagnostisch (psychiatrisch) onderzoek
 • een vrijwillige of gedwongen opname
 • een combinatie van bovenstaande
 • kortdurende oplossingsgerichte behandeling
 • Behandeling bij Acute Deeltijd Apeldoorn of Doetinchem

Van het crisiscontact tussen de Crisisdienst en u maakt de hulpverlener van de crisisdienst een schriftelijk verslag. De verwijzer en de huisarts krijgen hierover bericht. Het verslag bewaren we in uw dossier.

Betrokkenen

Bij een crisis zijn altijd een crisisinterventor, een arts en een psychiater betrokken. De verwijzer kan altijd een beroep doen op een arts of psychiater.

Duur hulpverlening

Hoe lang de Crisisdienst helpt, verschilt per crisis. Zo kan een eenmalig consult soms genoeg zijn. De Crisisdienst helpt maximaal drie maanden.

Staan er geen vervolgafspraken gepland en ontstaat er toch weer een crisis? Dan kunt u opnieuw contact opnemen met de Crisisdienst via uw eigen behandelaar of de huisarts.

Aanmeldinformatie Acute Deeltijd Apeldoorn

Het multidisciplinaire team van de Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan de patiënt tijdens een (dreigende) crisis en/of in de fase van herstel na een crisis in regio Apeldoorn en Zutphen.

Contactgegevens aanmelden Acute Deeltijd Apeldoorn