Voor wie?

De Acute Deeltijd Apeldoorn is bedoeld voor patiënten met uiteenlopende psychische klachten en stoornissen die in crisis (dreigen te) raken of hiervan herstellen. De kwaliteit van leven staat voor deze mensen ernstig onder druk. Het (sub)acute karakter van de problematiek en de ernst van het psychiatrische toestandsbeeld is bepalend voor de indicatie, niet een specifieke doelgroep of diagnostische categorie.

Jongere met hond tussen bomen

Programma-aanbod

De Acute Deeltijd Apeldoorn biedt in de programma’s de volgende interventies aan (in een groep)*:

  • Psycho-educatie
  • Zelfmanagement
  • Activerende en non-verbale interventies
  • Herstelondersteuning (ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact)
  • Interventies gericht op dagelijks functioneren en maatschappelijke participatie

* Dit sluit aan bij de adviezen vanuit de Landelijke Richtlijn GGZ.

Twee vrouwen zitten

Structurerend programma

Het structurerend programma is een kortdurende interventie gericht op het herstellen van regelmaat, routine en structuur. Het groepsprogramma biedt ruimte om te oefenen met het vinden van een hernieuwde grip op zichzelf en in het contact met anderen, zoals het aanleren van basale vaardigheden op praktisch en psychosociaal gebied. Patiënten kunnen hier twee tot zeven dagen per week gebruik maken, vijf of tien weken lang.

U kunt een patiënt aanmelden voor een Zorgafstemmingsgesprek (ZAG). In dit gesprek stellen we samen met de patiënt en de eigen behandelaar doelen op. Op de eerstvolgende afgesproken dag kan de patiënt starten. In de vijfde week vindt een Evaluatie-ZAG plaats, waarin we de doelen evalueren en zo nodig bijstellen. Het traject kan dan met vijf weken verlengd worden tot de Eind-ZAG.

2 mannen aan tafel in gesprek

Vaardighedenprogramma

In het vaardighedenprogramma ligt de nadruk op vergroting van de vaardigheden ter ondersteuning van het herstelproces. Het programma duurt zes weken en is drie dagen per week. Dit programma bestaat onder andere uit: psycho-educatie; modules gericht op het verminderen van gedrag en (risico)factoren die bijdragen aan een crisis; interventies voor het aanleren van gezonde vaardigheden in het herstelproces; interventies ter voorkoming van terugval.

U kunt een patiënt aanmelden voor een Zorgafstemmingsgesprek (ZAG). In dit gesprek brengen we de actuele problematiek in kaart samen met de patiënt, de eigen behandelaar en de programmaverantwoordelijke van de Acute Deeltijd. Op basis hiervan stellen we doelen op en bespreken dit tijdens het Doelengesprek met de patiënt. Daarna maakt de patiënt kennis met het team en het programma. Nieuwe deelnemers kunnen wekelijks instromen. In de zesde week plannen we een Evaluatie-ZAG. Daarna sluiten we het traject af en dragen de behandeling weer over naar de verwijzend behandelaar. Op indicatie door het team van de Acute Deeltijd Apeldoorn kan een verlenging van zes weken worden afgesproken of een vervolgmodule worden aangeboden.

Vrouw blaast bellen

Modules

Voor verdere versteviging van aangeleerde vaardigheden kunnen we samen met u een aanvullende module afspreken. Als aanvulling op het deeltijdprogramma dat de patiënt al volgt of als kortdurend nazorgtraject als vervolg op het Vaardighedenprogramma worden ingezet. Mogelijke modules zijn: (test)diagnostiek, individueel steunend contact, emotieregulatie-en crisisvaardigheden, ontspanning. Herstel, leefstijl, zelfbeeld. De modules zijn anderhalf tot drie uur per week, gemiddeld zes weken lang.

Vrouwen praten op bankje

Aanmelden

Voor de Acute Deeltijd Apeldoorn lopen de aanmeldingen via de opnamecoördinatoren van GGNet.

Gesprek man en vrouw kroeg