Wat is SFT-E deeltijdbehandeling?

De SFT-E deeltijdbehandeling richt zich op de schema’s die je als kind ontwikkeld hebt. De behandeling richt zich op het verstevigen van coping, gedrag en gedachten die passen bij de ‘gezonde volwassene’, waardoor de eetstoornis steeds minder nodig is.

Voor wie is het? De SFT-E deeltijdbehandeling is bedoeld voor mensen die er, ondanks eerdere behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende in slagen hun probleemgedrag te veranderen en waarbij duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden.

Hoe werkt het?

De SFT-E deeltijdbehandeling, de schematherapie deeltijd, is gebaseerd op de schematheorie van Jeffrey Young. En in het bijzonder op de uitwerking voor groepen door onder andere Farrell, Shaw, Simpson en Reubsaet. Deze theorie gaat ervan uit, dat het voor een gezonde ontwikkeling nodig is dat er in voldoende mate aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan. Als er in je kindertijd onvoldoende oog is geweest voor deze basisbehoeften, kunnen zich (problematische) schema’s ontwikkelen. Deze schema’s bestaan uit kernovertuigingen over jezelf, anderen en/of de wereld. Een modus is een houding, gevoel of gedrag waarin je schiet, wanneer oude gevoelens (schema’s) worden opgeroepen. Je kunt je bijvoorbeeld teveel aan anderen gaan aanpassen, je beter voordoen dan je je voelt, je storten op werk of sport, teveel of juist te weinig eten om deze oude, nare gevoelens maar niet te voelen. De behandeling richt zich op het veranderen van de schema’s. Je verstevigt coping, gedrag en gedachten die passen bij de ‘gezonde volwassene’, waardoor de eetstoornis steeds minder nodig is.