Vorm van de behandeling

De behandeling van een eetbuistoornis wordt poliklinisch en in deeltijd aangeboden, uitgaande van het CBT-E protocol, gebaseerd op de basisbeginselen van professor Christopher Fairburn. Als deze vormen van behandeling niet voldoende blijken te helpen en als duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen, die de eetstoornis mede in stand houden, is er de mogelijkheid van schematherapie.

Poliklinische behandeling

De poliklinische behandeling bestaat uit 20 sessies gedurende 20 weken plus een eerste assessment-sessie. De eerste acht sessies zijn twee keer per week, de daaropvolgende 10 sessies zijn wekelijks en de laatste drie een keer per twee weken. Elke afspraak duurt ongeveer 45 à 50 minuten, met uitzondering van de eerste assessment-sessie, die ongeveer anderhalf uur duurt. Deze sessies volg je bij een psycholoog of een cognitief gedragstherapeutisch medewerker.

Deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling is een eendaagse groepsbehandeling. Hierbij volg je 18 weken lang één dag per week van 9.00-15.00 uur een vastgesteld programma. Een groep bestaat uit maximaal negen mensen. Het team bestaat uit een psycholoog, sociotherapeut en een psychomotore therapeut.

Omdat we weten dat het betrekken van mensen uit jouw directe omgeving kan helpen bij het onder controle krijgen van je eetstoornis, maakt een naastenbijeenkomst onderdeel uit van het behandelprogramma.

In principe start er twee keer per jaar een eendaagse groepsbehandeling op onze locatie in Nijmegen. De behandeldag is de vrijdag.

Schematherapie

Schematherapie, gebaseerd op de theorie van Jeffrey Young, is bedoeld voor mensen die er, ondanks eerdere behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende in slagen hun probleemgedrag te veranderen en waarbij duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden. In deze behandeling worden het ongezonde eetgedrag, de negatieve lichaamsbeleving en bijbehorende gedachten gezien als manier van omgaan (modi) met moeilijke situaties en gevoelens. Deze worden getriggerd door lang bestaande kernovertuigingen over jezelf, anderen en de wereld (schema’s), die vaak ontstaan zijn in de jeugd. De behandeling richt zich op het verstevigen van coping, gedrag en gedachten die passen bij de ‘gezonde volwassene’, waardoor de eetstoornis steeds minder nodig is.

Deeltijdbehandeling schematherapie

De deeltijdbehandeling schematherapie vindt drie dagen per week plaats en duurt precies een halfjaar (26 weken).

Het grootste gedeelte van de behandeling vindt plaats in een groep van maximaal acht personen (mannen en vrouwen) met verschillende eetstoornissen. De centrale gedachte hierachter is, dat je van elkaar leert en steun, begrip en aanmoediging ontvangt. Het biedt ook de mogelijkheid om te kunnen leren op het vlak van interpersoonlijke problemen en verschillende copingstijlen/modi.

In het behandelprogramma zitten therapieonderdelen als groepsschematherapie, psychomotorische therapie, wegen, eetgedrag, begeleide eetmomenten en beeldende therapie. Daarnaast is er binnen het programma ruimte voor het opstellen van een eet-, week- en weekendplan, maken van huiswerkopdrachten, een consult bij de psychiater, diëtiste of arts.

Na de behandeling rond je af bij Amarum en vervolg je de schematherapie, indien nodig, poliklinisch bij een therapeut naar keuze in je eigen regio, behalve als er duidelijke redenen zijn om nog een individueel (na)traject bij Amarum te volgen.