Ouder-, gezins- of partnergesprek

Een eetstoornis heeft invloed op het hele gezin. Ook kan het gezin invloed hebben (gehad) op het eetgedrag van het gezinslid met een eetstoornis. Tijdens de intake of de behandeling is het mogelijk om gesprekken samen met de patiënt te voeren om te praten over het gezinsleven. Een partner- of gezinsgesprek is altijd in overleg met de patiënt.

Oudergroep

Voor ouders van klinisch opgenomen patiënten is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een oudergroep. Deze groep is in eerste instantie bedoeld voor ouders van jonge patiënten, die vaak nog thuis wonen. In de oudergroep geven we u informatie over de eetstoornis, de behandeling en hoe u het beste kunt omgaan met een gezinslid met een eetstoornis. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

Naastenplatform

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig. 

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.

Familiespreekuur

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen als u met de behandelaar spreekt. Voor meer algemene vragen of praktisch advies, kunt u een afspraak maken met een medewerker van het familiespreekuur. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van Amarum, telefoonnummer 088 933 1250.

Familie Vertrouwenspersoon

Bent u als familie niet tevreden over de behandeling of de manier waarop met u wordt omgegaan? Of hebt u moeite met andere zaken en komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de Familie Vertrouwenspersoon mogelijk helpen. De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Peter Brake

Email: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl

Telefoonnummer: 06-25322605