Direct naar:

Familie

Wat kunt u beter wel/niet zeggen aan tafel? Wat kunt u doen als u zich zorgen maakt? Hoe herkent u een eetstoornis? Hoe gaat u om met uw andere kinderen? Hoe zorgt u goed voor uzelf? De omgeving van iemand met een eetprobleem heeft vaak veel vragen. Amarum vindt het erg belangrijk om familieleden en partners van mensen met een eetstoornis te betrekken bij de behandeling. Ook de patiënt heeft er voordeel bij als u beter begrijpt wat een eetstoornis is en wat deze kan doen. Daarom bieden we verschillende gesprekken en gespreksgroepen voor familieleden en partners.

Ouder-, gezins- of partnergesprek

Een eetstoornis heeft invloed op het hele gezin. Ook kan het gezin invloed hebben (gehad) op het eetgedrag van het gezinslid met een eetstoornis. Binnen een behandeling of intake is het mogelijk om gesprekken samen met de patiënt te voeren om te praten over het gezinsleven. Een partner- of gezinsgesprek is altijd in overleg met de patiënt.

Oudergroep

We geven oudergroepen in de deeltijd- en klinische behandelprogramma's voor anorexia en boulimia nervosa. De groepen zijn voor ouders van jonge patiënten die vaak nog thuis wonen. In deze groep geven we u informatie over de eetstoornis, de behandeling en hoe u het beste kunt omgaan met een gezinslid met een eetstoornis. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

Partnergroep

Binnen alle deeltijdbehandelingen organiseren we ook een partnergroep. Bij de deeltijdbehandelingen voor Binge Eating Disorder (BED) is de partnergroep zelfs een vast therapieonderdeel. Tijdens de partnergroep geven we informatie en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, net als bij de oudergroep. U neemt samen met uw partner deel aan de partnergroep. U leert allebei hoe u in het gezin beter om kunt gaan met de eetstoornis en hoe u elkaar hierin kunt helpen en steunen.

Familievoorlichtingen

Als de coronamaatregelen het toelaten, houden wij in 2021 in Zutphen en Nijmegen familievoorlichtingen over eetstoornissen. Wij organiseren deze avonden samen met Ixta Noa, een zorgorganisatie die werkt voor mensen met een psychische stoornis of verslaving. 

Vragen en advies

Als u vragen hebt, kunt u ze stellen als u met de behandelaar spreekt. Voor meer algemene vragen of praktisch advies, kunt u een afspraak maken met een medewerker van het familiespreekuur. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van Amarum, telefoonnummer 088 933 1250.