Gepubliceerd:

Over SPUK

In 2021 maakte de overheid bekend extra gelden beschikbaar te stellen om acute problematiek in de ambulante jeugd-GGZ op te lossen. Het gaat hier om zogenaamde ‘SPUK-gelden’ (specifieke uitkering gemeenten). GGNet heeft een breed plan van aanpak opgesteld om de beschikbaar gestelde gelden te gebruiken voor duurzame behandeling van jeugdigen. Het SPUK-programma van GGNet richt zich op het voorkomen en verminderen van acute jeugd-GGZ.

SPUK bij Amarum

Yvonne is de enige SPV binnen Amarum en ze is betrokken bij het SPUK-team. Yvonne: “Binnen het SPUK-programma zetten we verschillende stappen om ons aanbod te verbeteren en te vernieuwen. Het doel is om zo acute jeugd-ggz te voorkomen en de wachtlijst te verminderen”.

Als iemand na aanmelding en screening op de wachtlijst komt te staan bij Amarum, krijgen Yvonne en Jolien een seintje. Zij inventariseren dan bij het gezin waar de behoeftes liggen. Zo’n 75% van de gezinnen geeft aan dat ze het prettig vinden dat ze op huisbezoek komen. Maar meestal blijft het maar bij één gesprek. Yvonne legt uit hoe dit komt: ''De gesprekken zijn heel waardevol want je krijgt zoveel informatie van de jeugdige zelf en ook van de rest van het gezin. We halen de spanning bij ze weg en we gaan alvast bekijken wat er allemaal al loopt. Is er bijvoorbeeld al een diëtist of kinderarts ingezet? We kunnen veel informatie geven, onzekerheid wegnemen en adviezen geven over andere behandelingen die al opgestart worden. In sommige gevallen hoeft Amarum zelfs helemaal niet meer ingeschakeld te worden omdat het gezin met onze adviezen en hulp de juiste zorg om zich heen kan verzamelen. We zijn ontzettend enthousiast dat we dit soort mooie effecten zien ontstaan.''

Yvonne: ''Soms nemen we zelf nog weer eens contact op om te horen hoe het gaat, andere keren leggen we het initiatief bij een gezin neer om weer contact op te nemen om vragen te stellen en te sparren. Professionals uit het netwerk om iemand heen mogen ons benaderen voor consultatie in overleg met de jeugdige en het gezin. We verwijzen ook door naar andere instellingen die gespecialiseerd zijn in eetstoornissen of helpen elders trajecten op te starten op gebied van andere problematiek die naast de eetstoornis aanwezig is. We boeken mooie resultaten en vaak is dit al voldoende blijkt nu!''

Geen IHT, maar wat wel?

Geen IHT dus, want dan kom je meerdere keren per week bij iemand thuis. Maar wat doen ze wel? Yvonne: ''Wachttijd overbruggen, steunpilaren zijn, verbinden en hiermee erger voorkomen door het inzetten van de deskundigheid van Amarum. En dat is de reden dat we nu deze module verder uitwerken en het een nieuwe naam hebben gegeven: Pontis. Dit is Latijn voor brug. Het heeft bestaansrecht binnen Amarum en we willen dit ook na het einde van het SPUK-traject in stand te houden. Gelukkig is er goed nieuws: de SPUK gelden zijn nog een jaar verlengd dus we kunnen nog een jaar verder pionieren. In de tijd die we hebben gaan we het helemaal bijschaven. Dit omdat we in eerste instantie vrij breed hebben ingestoken doordat we nu gefaciliteerd worden. En door te doen, merk je wat wel en niet werkt.''

Kennis delen

Dankzij de SPUK-gelden wordt er ook tijd geïnvesteerd in klinische lessen over eetstoornissen voor andere afdelingen binnen GGNet. We merken dat collega’s ons vervolgens steeds beter weten te vinden voor overleg over een casus. Mooi dat we onze kennis binnen Amarum kunnen delen met collega’s GGNet-breed.
En ook buiten GGNet wordt de kennis inmiddels gedeeld: zo geven we ruchtbaarheid aan Pontis tijdens de bijeenkomst van K-EET van de provincie Gelderland op woensdag 9 november.

Vacatures

We zoeken nog steeds professionals voor uitbreiding van onze teams binnen GGNet Jong en Amarum, zodat we onze gezamenlijke expertise voor hulp aan jongeren tot 18 jaar uit kunnen breiden en versterken. Bekijk hier de vacatures.