Gepubliceerd:

Hoe werkt MGDB?

Manon Apenhorst is GZ-psycholoog bij Amarum en legt uit: “De Maudsley methode is een systeemgerichte aanpak voor jongeren met een eetstoornis, welke poliklinisch wordt aangeboden. Wanneer blijkt dat de poliklinische Maudsley behandeling onvoldoende effect heeft, kan een intensivering van het behandelaanbod ingezet worden door middel van MGDB. Binnen de MGDB volgen meerdere gezinnen gezamenlijk een groepsbehandeling. De gezinnen komen één of twee dagen per week naar Amarum, waar ze de gehele dag verschillende behandelonderdelen volgen. Iedere dag staat er een thema centraal, waar ze middels verschillende methoden (psychomotore therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie) en verschillende samenstellingen aan werken. De gezamenlijke maaltijden zijn eveneens een belangrijk onderdeel van de MGDB”.

Kracht

Manon vertelt: “De onderlinge herkenning bij de gezinnen; ervaren dat je niet de enige bent die de strijd tegen de eetstoornis levert, het uitwisselen van ervaringen en steun krijgen ván en geven áán elkaar. Dat is de kracht van MGDB en daarmee een mooie aanvulling op het behandelaanbod van Amarum Jeugd”.

Je staat er niet alleen voor

Eén van de gezinnen die heeft deelgenomen aan de MGDB laat weten: “MGDB heeft ons die handvatten gegeven om samen de uitdaging aan te gaan de eerstoornis te bedwingen. We hebben van elkaar kunnen leren en onze ervaringen kunnen delen. Het is fijn om te weten dat je niet alleen staat. De begeleiding van de verschillende therapeuten is professioneel, maar heel prettig door de persoonlijke benadering”.

Wat is SPUK

In 2021 maakte de overheid bekend extra gelden beschikbaar te stellen om acute problematiek in de ambulante jeugd-GGZ op te lossen. Het gaat hier om zogenaamde ‘SPUK-gelden’ (specifieke uitkering gemeenten). GGNet heeft een breed plan van aanpak opgesteld om de beschikbaar gestelde gelden te gebruiken voor duurzame behandeling van jeugdigen. Het SPUK-programma van GGNet richt zich op het voorkomen en verminderen van acute jeugd-GGZ.

Vacatures 

We zoeken professionals voor uitbreiding van onze teams binnen GGNet Jeugd/JoVo en Amarum, zodat we onze gezamenlijke expertise voor hulp aan jongeren tot 18 jaar uit kunnen breiden en versterken. Bekijk hier de vacatures.