Gepubliceerd:

Waarom dit onderzoek?

Over het algemeen wordt aangenomen dat de behandeling van anorexia nervosa moet starten met herstel van eten en gewicht. Dit wordt gedacht, omdat bij mensen met ernstig ondergewicht de emoties vaak erg afgevlakt zijn. En dat werkt niet zo goed bij psychotherapeutische behandeling.

Binnen Amarum hebben wij gemerkt dat sommige patiënten juist baat hebben bij dat emotioneel afgevlakt zijn. Het gaat dan om patiënten die getraumatiseerd zijn. Dat betekent dat zij in het verleden een hele nare gebeurtenis hebben meegemaakt waar zij nog altijd last van hebben in hun dagelijks leven. Door het ondergewicht en het daardoor emotioneel afgevlakt zijn, hoeven deze patiënten de emoties die bij hun trauma horen, niet zo heftig te voelen. En dat ‘helpt’ hen. En daarom is het voor deze patiënten soms extra moeilijk om in gewicht te moeten aankomen: door het aankomen verdwijnt die emotionele afvlakking en komen de gevoelens van trauma heftiger naar boven. Sommige van deze patiënten vinden dat zo eng, dat ze terugvallen in niet-eten. Amarum wil uitzoeken of we niet toch al tijdens dat ondergewicht het trauma kunnen behandelen.Vragen?

Wanneer je vragen hebt over het onderzoek, kun je contact opnemen met Marieke ten Napel, Amarum Zutphen, via telefoonnummer 088-933 1250