Direct naar:

Publicatie in tijdschrift Frontiers in Psychiatry

Op 11 maart 2021 is er weer een publicatie verschenen, waar vanuit Amarum aan is bijgedragen. Dit keer in het tijdschrift ‘Frontiers in Psychiatry’. Het betreft het artikel: Mental Capacity, Decision-Making and Emotion Dysregulation in Severe Enduring Anorexia Nervosa.

Gepubliceerd: 24 maart 2021

Het is een bijdrage in het beter leren begrijpen van mensen met ernstige en langdurige eetstoornissen (LES), specifiek anorexia nervosa: welke processen spelen een rol in het ontstaan en voortbestaan van LES? Deze mensen hebben vaak al meerdere behandelingen gehad met slechts gedeeltelijk en tijdelijk herstel. Ze zijn ernstig beperkt door de anorexia en de gevolgen daarvan. Deze groep bedienen we vanuit Amarum, vaak in samenwerking met FACT-teams. Verbeteren van de kwaliteit van leven, inclusief herstel/verdieping van sociale contacten en deelname aan de samenleving, staat voorop.

Lees meer

Auteurs:

  • Annemarie van Elburg1,2*, Unna Nora Danner1,2, Lot Catharina Sternheim1, Mirjam Lammers3 and Isis Elzakkers2
  • 1Department of Clinical Psychology, Faculty of Social Sciences, Utrecht University, Utrecht, Netherlands
  • 2Rintveld Center for Eating Disorders, Altrecht Mental Health Institute, Zeist, Netherlands
  • 3GGNet Centre of Mental Health, Apeldoorn, Netherlands