Samenwerkingen

Prof. Annemarie van Elburg adviseert onderzoekers binnen Amarum. We werken ook samen met onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen, Maastricht University en de Universiteit van Utrecht.

Onderzoek naar de effectiviteit van groepsschematherapie in vergelijking met cognitieve gedragstherapie

Aanleiding: Voor een deel van de mensen met een hardnekkige eetstoornis blijkt het moeilijk om hun gedrag te veranderen doordat hardnekkige overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld (schema’s) de eetstoornis in stand houden. Schematherapie helpt de oorsprong van denk- en gedragspatronen te begrijpen en om niet-helpende reacties (modi) te snappen, te herkennen en te veranderen.

Doel: Amarum wil uitzoeken of groepsschematherapie een effectieve alternatieve behandeling is voor patiënten die geen snelle verandering ervaren in hun eetstoornisklachten tijdens de richtlijnbehandeling.

Onderzoeksvraag: Is groepsschematherapie effectief in het behandelen van een eetstoornis voor patiënten die geen snelle verandering ervaring in hun eetstoornisklachten tijdens het volgen van cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen (CBT-E)?

Onderzoek: Patiënten die geen snelle verandering ervaren tijdens het volgen van CBT-E kunnen meedoen aan het onderzoek en worden vervolgens op basis van toeval toegewezen op het volgen van een groepsschematherapie behandeling van 26 weken, óf het vervolgen van de (individuele) CBT-E behandeling van 20-40 sessies. Tijdens en na de behandeling vullen patiënten meerdere vragenlijsten in met betrekking tot hun klachten, om zo de effectiviteit van beide behandelingen te kunnen vaststellen.

Deelnemen: Bij interesse aan deelname aan de behandeling en het onderzoek, word je uitgenodigd om contact op te nemen met (je behandelaar binnen) Amarum.

Meer informatie: Wanneer je vragen hebt over het onderzoek, kun je contact opnemen met Suzanne Mares, Amarum, via telefoonnummer 088-933 5701 of via s.mares@ggnet.nl.

Onderzoeksproject: het opmerken van eigen emoties bij herstelde patiënten met anorexia nervosa

Het is niet altijd even makkelijk om te weten wat je voelt. Toch is het kunnen herkennen van je eigen gevoelens wel belangrijk om te weten hoe te handelen in verschillende situaties. Sommige mensen hebben meer moeite met het herkennen van hun gevoelens dan andere mensen. Daar doen wij onderzoek naar. We zoeken daarvoor 40 mensen met anorexia nervosa, waarvan we weten dat ze vaak moeite hebben met het herkennen van hun gevoelens, 40 van anorexia nervosa herstelde patiënten en 40 gezonde vrijwilligers die minder moeite hebben met het herkennen van hun gevoelens.

Beschrijving van het onderzoek: In dit onderzoek kijken we naar de lichamelijke reacties op allerlei emotie-plaatjes. Dit doen we door te kijken naar de hartslag en de pupil reactie na aanbieding van emotieplaatjes op een computerscherm. Je krijgt tijdens het onderzoek een polshorloge (‘fitbit’) die de hartslag meet terwijl je naar plaatjes op een beeldscherm kijkt. De computer meet op dat moment ook jouw pupilreacties. Daarnaast vul je een paar vragenlijsten in. We hopen zo beter zicht te krijgen op wat er aan de hand is bij patiënten met anorexia die moeite hebben met te opmerken van hun emoties. Daarnaast zijn we geïnteresseerd of dit verbeterd na vermindering van de eetstoornisklachten. Uiteindelijk hopen we deze kennis te kunnen gebruiken in behandeling.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats bij Amarum of op de Radboud Universiteit.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor deelname? Mail naar: E.Wezenberg@ggnet.nl

Onderzoek naar langdurige anorexia nervosa

Aanleiding:
Een deel van de mensen met anorexia, ontwikkelt een langdurige en hardnekkige vorm van deze eetstoornis. Tot op heden is nog niet volledig opgehelderd wat de groep mensen met langdurige anorexia kenmerkt.

Doel: Het doel van het huidige onderzoeksproject is het beter in kaart brengen van de groep mensen met langdurige anorexia, waarbij we ons onder andere zullen richten op de psychische klachten en sociaal-emotionele problemen die bestaan naast de eetstoornis.
Op de lange termijn kan een vollediger beeld van wat deze patiëntengroep kenmerkt bijdragen aan nieuwe aanknopingspunten voor behandeling of verbetering van bestaande behandeling.

Onderzoeksproject:
Het onderzoeksproject zal bestaan uit meerdere onderdelen en op die manier meerdere onderzoeksmethoden combineren. Zo zullen we naast het verzamelen van gegevens middels vragenlijsten ook interviews gaan afnemen om dieper op bepaalde thema’s in te kunnen gaan.

Meedenken over het onderzoek?
We willen dit onderzoek opzetten en uitvoeren samen met ervaringsdeskundigen omdat die waardevolle kennis hebben van leven met langdurige anorexia. Op die manier hopen we de juiste vragen te kunnen stellen en de thema’s te onderzoeken die voor deze groep mensen van belang is.
Heb je interesse in meedenken over dit onderzoek? Neem dan vooral contact op via onderstaand e-mailadres.

Deelnemen:
Vanaf zomer 2024 zullen wij de eerste deelnemers gaan werven voor dit onderzoek. Heb je interesse in deelname aan dit onderzoek, of heb je verdere vragen? Neem gerust contact op met Marthe Voswinkel via m.voswinkel@ggnet.nl

Onderzoek naar de effectiviteit van PONTIS

Aanleiding: De wachttijden voor behandeling van een eetstoornis bij jongeren zijn lang, terwijl de nood vaak hoog is. In 2021 maakte de overheid bekend extra gelden beschikbaar te stellen om acute problematiek in de ambulante jeugd-GGZ op te lossen.

Doel: Amarum heeft de PONTIS module ontwikkeld, met als doel acute jeugd-ggz te voorkomen en de wachtlijst te verminderen.

Onderzoeksvraag: Is de PONTIS module effectief in 1) het voorkomen van crisis tijdens de wachttijd, 2) het vergroten van het vertrouwen dat ouders hebben in het eigen opvoeden of in het omgaan met hun kind met een eetstoornis, en 3) het verminderen van de last die ouders ervaren als gevolg van de ziekte van hun kind?

Onderzoek: Jongeren en hun gezin die op de wachtlijst komen bij Amarum Warnsveld krijgen een of meerdere gesprekken aangeboden, en worden ondersteund bij het opstarten van hulp buiten de specialistische GGZ. Door middel van vragenlijsten en dossier-onderzoek wordt nagegaan hoe het met de jongere en de ouders gaat tijdens de wachttijd.

Deelnemen: Bij interesse aan deelname aan PONTIS en het onderzoek, word je uitgenodigd om contact op te nemen met Amarum.

Meer informatie: Wanneer je vragen hebt over het onderzoek, kun je contact opnemen met Suzanne Mares, Amarum, via telefoonnummer 088-933 5701 of via s.mares@ggnet.nl.