Kenmerken van een psychose

Een psychose ziet er bij iedereen anders uit. Mensen met een psychose hebben vaak niet alleen last van hallucinaties of wanen. De een heeft gedachten die sneller gaan en voelt zich chaotisch en energiek. De ander voelt zich juist heel moe en is somber. Mensen met een psychose lukt het vaak niet meer om hun gewone dagelijkse leven te leiden. Ze hebben namelijk te weinig energie, zijn te bang of kunnen de dagelijkse dingen niet goed meer organiseren.

Als u zich afvraagt of uw klachten psychotisch zijn, dan kunt u dat checken met deze vragenlijst. Als u op meerdere vragen ‘ja’ antwoordt, kunt u het beste met uw huisarts overleggen. Die kan u adviseren om u aan te melden bij GGNet voor een psychosebehandeling. GGNet heeft goede behandelingen voor een psychose om uw dagelijks leven weer te kunnen oppakken.

Bekijk ook het filmpje hiernaast: Wat is een psychose?

Behandeling van een psychose

In onze behandelingen van een psychose richten we ons op herstel. Dat betekent dat we met een behandeling de psychose willen laten verdwijnen of de psychotische klachten verminderen. Ook willen we u helpen om uw dagelijkse leven weer op te pakken. We bekijken hoe u ervoor kunt zorgen dat u niet opnieuw psychotisch wordt. Hierbij betrekken we ook de mensen die belangrijk voor u zijn.

We hebben verschillende soorten behandelingen voor mensen met een psychose:

 • Een Vroege Interventie Psychose (VIP) voor mensen die voor de eerste of tweede keer een psychose hebben gekregen. In deze fase is het namelijk belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te starten.
 • Een behandeling bij een poli- of FACT-team voor mensen bij wie een psychose al vaker terugkwam.
 • Een behandeling bij Bas Basis ggz voor mensen die na een intensieve behandeling een blijvende kwetsbaarheid hebben voor psychoses.
 • Bent u ouder dan 60 jaar, dan kunt u ook terecht bij ons specialisme Ouderen.

Als u zich aanmeldt, kijken we samen wat passend voor u is.

Mogelijke elementen van de behandeling

We passen de behandeling aan op wat u nodig hebt en wat uw wensen zijn. Zo kunnen de volgende elementen in een behandeling voorkomen:

 • psycho-educatie: we geven uitleg over wat een psychose is, behandelen de oorzaken en gevolgen en adviseren over hoe er mee om te gaan
 • medicatie tegen psychose, somberheid, angst
 • het maken van een signaleringsplan/ crisiskaart
 • hulp als u terugkeert naar uw opleiding of werk, of hulp bij het zoeken naar een baan
 • gesprekken voeren met familie, voor hen is de situatie vaak ook belastend; het helpt in de behandeling als ze mee willen denken
 • contact met ervaringsdeskundigen, hulpverleners die zelf ook patiënt bij de ggz zijn geweest
 • cognitieve gedragstherapie (CGt), een therapie die helpt om minder last te hebben van uw klachten
 • traumabehandeling, als u last heeft van nare dingen uit het verleden
 • hulp bij verslaving, want verslaving komt veel voor bij mensen met een psychose
 • hulp bij financiële problemen
 • hulp bij het zoeken naar geschikte woonruimte
 • sociale vaardigheidstraining (SOVA) of assertiviteitstraining
 • het versterken van uw zelfbeeld
 • het uitbreiden van contacten

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.