Direct naar:

Verwijzen naar Amarum

Als huisarts of (medisch) specialist kunt u patiënten verwijzen vanuit alle regio's. Om ervoor te zorgen dat de aanmelding soepel verloopt, hebben we een uitgebreide verwijsbrief van u nodig. Bent u niet zeker over de hoofddiagnose? Neem dan gerust contact met ons op voor consultatie en advies. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Tijd tot intake

Tot de intake kunnen we helaas geen directe hulp aan de patiënt bieden. Staat uw patiënt bij GGNet op de wachtlijst en wil hij of zij toch al aan de slag met andere problemen of vragen? Gemeentes organiseren veel voor hun burgers. Wij hebben al het aanbod in de gemeentes binnen ons werkgebied op een rij gezet. Dat gaat over geld, (vrijwilligers)werk, wonen, gezondheid en leefstijl, sociale contacten of brede ondersteuning bij verschillende problemen. 

Bekijk de ondersteuning tijdens de wachttijd in elke gemeente

We kunnen u, als huisarts, echter wel goed ondersteunen en adviseren.

Bekijk de wachttijden

Spreekt de patiënt over zelfmoord of vormt de patiënt een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving? Verwijs dan met spoed naar de crisisdienst in uw eigen regio. 

Voorwaarden behandeling

De voorwaarden voor een behandeling bij Amarum zijn:

 • U vermoedt een eetstoornis volgens DSM5-criteria (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetbuistoornis of overige eetstoornissen).
 • De patiënt is ouder dan 12 jaar. (Voor patiënten tussen 12 en 15 jaar met Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa bieden we een poliklinische behandeling, geen opname.)

In sommige situaties kunnen we patiënten niet behandelen. Een behandeling bij Amarum is niet mogelijk als:

 • de patiënt in een extreme lichamelijke en geestelijke crisissituatie zit, die eerst verholpen moet worden en die behandeling van de eetstoornis in de weg zit.
 • de patiënt een BMI lager dan 14 heeft.
 • de patiënt een eetbuistoornis heeft en opgenomen moet worden.
 • de patiënt Obesitas heeft, maar geen eetbuistoornis.
 • de patiënt één eetbui of minder per week heeft en geen eerdere behandeling heeft gehad voor de eetstoornis in de BGGZ of SGGZ. (Deze patiënten kunt u verwijzen naar de BGGZ, POH of wijzen op hulp via online- of zelfhulpprogramma’s, zoals Eetbuien de baas of Overwin je eetbuien.)
 • de patiënt Obesitas heeft en jonger is dan 18 jaar. (Deze patiënten kunt u verwijzen naar het expertiseteam van de Rijnstate Obesitas poli.)

Verwijsbrief

De verwijbrief moet de volgende informatie bevatten:

 • Een omschrijving van de eetstoornisklachten en hoe ernstig deze zijn. Denk hierbij aan informatie over het eetpatroon, braken, laxeren, eetbuien, gewichtsbeloop, eventuele psychiatrische co-morbiditeit.
 • Alle relevante informatie uit eerdere behandelingen binnen de GGZ, het effect van die behandelingen (ook als het geen behandelingen op de eetstoornis betreft) en gegevens uit het psychologisch onderzoek (als deze beschikbaar zijn).

 • Een omschrijving van het sociaal functioneren van de patiënt.

 • Relevante informatie over een eventuele huidige behandeling op de eestoornis.

 • Contactgegevens van overige betrokken hulpverleners, waaronder de AGB-codes.

Verwijsbrieven met bijbehorende relevante informatie kunt u sturen naar: GGNet Amarum, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld.

Gebruikt u ZorgDomein? Dan kunt u patiënten via dit programma digitaal naar ons verwijzen.

Somatisch protocol

Raadpleeg het somatisch protocol als u zich zorgen maakt over de lichamelijke gezondheid van uw patiënt.

Met specifieke vragen over somatiek kunt u van maandag tot en met donderdag tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met het secretariaat van Amarum via telefoonnummer 088 933 1250. Een van de artsen zal u vervolgens terugbellen (niet op woensdag).

Telefonisch spreekuurtijden:
Maandag tot en met woensdag: 13.00-14.00 uur
Donderdag: 12.00-13.00 uur