Direct naar:

Verwijzen naar Amarum

Als huisarts of (medisch) specialist kunt u patiënten verwijzen vanuit alle regio's. Om ervoor te zorgen dat de aanmelding soepel verloopt, hebben we een uitgebreide verwijsbrief van u nodig. Bent u niet zeker over de hoofddiagnose? Neem dan gerust contact met ons op voor consultatie en advies. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Tijd tot intake

Tot de intake kunnen we helaas geen directe hulp aan de patiënt bieden. Staat uw patiënt bij GGNet op de wachtlijst en wil hij of zij toch al aan de slag met andere problemen of vragen? Gemeentes organiseren wel veel voor haar burgers. Wij hebben al het aanbod in de gemeentes binnen ons werkgebied op een rij gezet. Dat gaat over geld, (vrijwilligers)werk, wonen, gezondheid en leefstijl, sociale contacten of brede ondersteuning bij meerdere problemen. 

Bekijk de ondersteuning tijdens de wachttijd in elke gemeente


We kunnen u, als huisarts echter wel goed ondersteunen en adviseren.

Bekijk de wachttijden


Spreekt de patiënt over zelfmoord of vormt de patiënt een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving? Verwijs dan met spoed naar de crisisdienst in uw eigen regio. 

Voorwaarden behandeling

 • U vermoedt een eetstoornis volgens DSM5-criteria (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetbuistoornis of overige eetstoornissen).
 • De patiënt is ouder dan 12 jaar. 

Voor patiënten tussen 12 en 15 jaar met anorexia nervosa of boulimia nervosa bieden we een poliklinische behandeling, geen opname.

In sommige situaties kunnen we patiënten niet behandelen. Een behandeling bij Amarum is niet mogelijk als:

 • de patiënt in een extreme lichamelijke en geestelijke crisissituatie zit die eerst verholpen moet worden en behandeling van de eetstoornis in de weg zitten
 • de patiënt een BMI lager dan 14 heeft
 • de patiënt een eetbuistoornis heeft en opgenomen moet worden
 • de patiënt obesitas heeft, maar geen eetbuistoornis
 • de patiënt één eetbui of minder per week heeft en geen eerdere behandeling heeft gevolgd voor de eetstoornis in de BGGZ of SGGZ. (Deze patiënten kunt u verwijzen naar de BGGZ, POH of wijzen op hulp via online- of zelfhulpprogramma’s, zoals Eetbuien de baas of Overwin je eetbuien.)
 • de patiënt obesitas heeft en jonger is dan 18 jaar (deze patiënten kunt u verwijzen naar het expertiseteam van Rijnstate Obesitas poli).

Verwijsbrief

 • een omschrijving van de eetstoornisklachten en hoe ernstig deze zijn. Denk hierbij aan informatie over het eetpatroon, braken, laxeren, eetbuien, gewichtsbeloop, eventuele psychiatrische co-morbiditeit
 • alle relevante informatie uit eerdere behandelingen binnen de GGZ en het effect van die behandelingen (ook als het geen behandelingen op de eetstoornis betreft), gegevens uit het psychologisch onderzoek als deze beschikbaar zijn

 • een omschrijving van het sociaal functioneren van de patiënt

 • of een patiënt al ergens anders in behandeling is voor een eetstoornis

 • contactgegevens van overige betrokken hulpverleners, waaronder AGB-code

Verwijsbrieven met bijbehorende relevante informatie kunt u sturen naar:

GGNet Amarum

RGC Zutphen

Den Elterweg 75

7207 AE  Zutphen

Gebruikt u ZorgDomein? Dan kunt u patiënten via dit programma digitaal verwijzen.

Somatisch protocol

Raadpleeg het somatisch protocol als u zich zorgen maakt over de lichamelijke gezondheid van uw patiënt.

Met specifieke vragen over somatiek kunt u van dinsdag tot en met donderdag tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met het secretariaat van Amarum via telefoonnummer 088 933 1250. Een van de artsen zal u vervolgens terugbellen (niet op woensdag).

Telefonisch spreekuurtijden:
Dinsdag: 13.00-14.00 uur
Woensdag: 13.00-14.00 uur
Donderdag: 12.00-13.00 uur