Onze zorg

Onze zorg leveren we in de vorm van preventief aanbod in het sociaal domein. Naadloos kunnen we, indien nodig, opschalen naar basis ggz, specialistische ggz en hoog specialistische ggz. We bieden ook klinische opname wanneer de problematiek van de patiënt daar om vraagt. Voor meer informatie per doelgroep zie ook:

In Noord- en Oost-Gelderland leveren we 7 x 24 uur Crisisdienst en OGGZ; wanneer mensen zelf geen hulpvraag hebben, maar er wel zorgen zijn.

Ook leveren we woonzorg met als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

Twee vrouwen in supermarkt

Samenwerking & ketenzorg

Kenmerkend aan onze organisatie is dat we steeds meer onderdeel zijn van netwerkorganisaties. Voorbeelden zijn onder andere het Nog Veiliger Huis, de ketens van Ouderen- en Jeugdzorg, het Veiligheidshuis NOG (Noord- en Oost-Gelderland), de maatschappelijke netwerken van Wmo-functies, het Regiozorglandschap en de EPA-taskforce.

Twee vrouwen op het terras

Onze visie op zorg

Jaarlijks ontmoeten wij ruim 18.000 mensen met een psychische aandoening, thuis of in onze behandelkamers. Vaak kampen ze ook met andere problemen als schulden, verslaving, ontbreken van werk of andere zinvolle daginvulling. Eén van de uitdagingen van zowel gemeenten als zorgaanbieders, is het ondersteunen en aansluiten van de zorg in de wereld van de bewoner. In veel gevallen vraagt de complexiteit van de problemen om samenhang in aanbod. GGNet neemt, waar nodig, de regie in de zorg rondom mensen met een psychische aandoening. Samen met partners in het sociaal domein bouwen we aan eerstelijnszorg. Deze zorg kan leiden tot het afschalen van de zorgbehoefte en de toename van zelfstandigheid. Wanneer eerstelijnszorg toch niet voldoende blijkt voor de bewoner, bieden we zowel specialistische ggz als hoog specialistische ggz.

Binnen GGNet werken 2.100 zorgprofessionals inclusief ervaringsdeskundigen. Wij geloven erin dat er een wereld te winnen is in het terugdringen van zorgafhankelijkheid van mensen met een psychische aandoening. Het is onze insteek dat we bewoners zoveel mogelijk in hun eigen omgeving begeleiden en behandelen. Daarbij zetten we onze zorgprofessionals in net als ervaringsdeskundigen. Als ervaringsdeskundige ben je expert in het herstellen van- en omgaan met ernstig psychisch lijden. Tegelijkertijd zijn deze deskundigen belangrijke ambassadeurs voor een integrale focus op kansen en mogelijkheden.

drie vrouwen in gesprek op brugje

Preventie

Er is nog een wereld te winnen met het voorkomen van langdurende afhankelijkheid van zorg binnen de ggz. Onze teams Preventie ondersteunen en adviseren daarom gemeenten met hun specialistische kennis over het voorkomen dat mensen langdurig in de psychiatrie terecht komen. Het terugdringen van chroniciteit, door het verminderen van intergenerationele overdracht (het doorgeven van ggz-problematiek van ouder op kind) en het langdurig afhankelijk zijn van de ggz is ons uitgangspunt. Met een groot aanbod aan trainingen en cursussen kan Preventie grote groepen mensen bereiken. Doel is mensen in staat stellen zoveel mogelijk regie over hun leven te kunnen uitoefenen samen met hun naasten.

meisje met telefoon en fiets

Centrum voor Interculturele GGZ

Of het nu gaat om asielzoekers, statushouders of ‘reguliere’ inburgeraars: nieuwe medebewoners met een andere culturele achtergrond kampen bovengemiddeld vaak met psychische problemen. Het Centrum voor Interculturele GGZ heeft veel ervaring met de ondersteuning van mensen binnen zorg, welzijn en onderwijs. De ondersteuning is gericht op mensen met een andere vluchtelingen achtergrond.

Gesprek man en vrouw kroeg

Wachttijden

Met de gemeenten in de regio’s Midden-IJssel, Oost-Veluwe, Achterhoek, Achterhoek en Liemers sluiten wij regionale overeenkomsten inzake de Jeugdwet af. We onderhouden hierover nauw contact en overleg met gemeenten. Eén van de onderwerpen in deze contacten betreft 'wachttijd'. GGNet hanteert twee begrippen:

  • Wachttijd voor intake
  • Wachttijd voor behandeling
meisje met smartphone

Toegang en kosten

Met de gemeenten waar we zorg leveren, hebben we afspraken over inzet en resultaten. Met regelmaat evalueren we deze en kijken naar de verbeteringen om de zorg aan bewoners met psychische problemen te optimaliseren. We proberen daarmee de instroom te beperken zodat onze inzet toekomt aan die mensen die de zorg ook echt nodig hebben.

Voor gemeenten buiten onze regio gebruiken we een standaard overeenkomst en vaste prijzen.

Gezin op strand met hond -getty images

Contactgegevens

GGNet, Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 1100

Contactpersoon gemeenten
Telefoon: 088 - 933 5427
E-mail: zorgcontractering@ggnet.nl

2 vrouwen op tablet bij heg

Meer weten?

Op een beschermd woonlocatie doen wij er alles aan om mensen zoveel mogelijk eigen regie te geven. Dat betekent wonen met zo min mogelijk ondersteuning. Samen met de cliënt onderzoeken we wat er wél kan en haalbaar is. Dat gaat over zelf pinnen, zelf koken, alleen naar de sportschool gaan, een (bij-)baan, op tijd medicatie innemen en je eigen was doen. Daar zijn soms duwtjes in de rug voor nodig en vooral veel zelfvertrouwen in wat wel lukt.

Beschermd wonen Enkweg GG Net High Res 067 Marcel de Bont Fotografie