Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid. Bij Beschermd Wonen is er 24-uurs toezicht door de directe aanwezigheid van professionele hulpverleners. De werknemers van de beschermde woonlocaties van GGNet stellen alles in het werk om mensen zoveel als mogelijk eigen regie te geven. De regie wordt dus zoveel mogelijk bij de client gelaten, begeleiding biedt ondersteuning waar nodig.

Wij kijken en onderzoeken steeds samen met de cliënt wat er mogelijk is, met als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zelf pinnen, zelf koken, alleen naar de sportschool gaan, een (bij)baan, op tijd medicatie innemen en de eigen was doen. Mocht een volgende stap niet haalbaar zijn dan is het doel behoud van zelfstandigheid/stabilisatie binnen Beschermd wonen ook mogelijk.

oma en kleindochter in gesprek

Beschut Wonen

Anders dan bij Beschermd Wonen is bij Beschut Wonen niet de noodzaak voor 24-uurs toezicht door de directe aanwezigheid van professionele hulpverleners. Bij Beschut Wonen is 24-uurs toezicht op afroep beschikbaar, hulpverlening is dan binnen 5 minuten telefonisch bereikbaar. Tevens kan hulpverlening indien nodig binnen 30 minuten op locatie aanwezig zijn.

28 9e86796fc3 twee vrouwen koffie drinken

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie. Ambulante woonbegeleiding ondersteunt de cliënt om in zijn of haar eigen kracht te komen. De ondersteuning kan gericht worden op de volgende levensgebieden: wonen, werken, recreëren, zingeving & gezondheid.

U kunt hierbij denken aan onderstaande vormen van begeleiding:

  • Het zoeken naar passend werk, dagbesteding of andere dag invulling.
  • Het zelfstandig wonen en zaken die hierbij komen kijken, zoals het huishouden, administratie etc.
  • Inrichten en/of behouden van een sociaal netwerk.
  • Ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij.
  • Het structureren en organiseren van de leefomgeving.
  • Het leren omgaan met psychische en psychosociale kwetsbaarheden.
  • Stabiliseren.
  • Ambulante woonbegeleiding kan een signalerende functie hebben.

De ambulant woonbegeleider gaat samen met de cliënt onderzoeken aan welke doelen er gewerkt zal worden. Deze doelen worden beschreven in een woonbegeleidingsplan.

Waar en door wie wordt ambulante woonbegeleiding geboden
Vanuit alle woonlocaties van Beschermd Wonen bieden wij (of andere teams van GGNet) ambulante woonbegeleiding, behalve de woonlocatie Mark 10-12 in Warnsveld. In Vorden en Winterswijk zijn twee teams werkzaam die zich alleen richten op het ambulant werken.

Aanmelding en financiering
Voor ambulante woonbegeleiding is er een indicatie ambulante woonbegeleiding nodig. Dit kan via de WMO, WMO Beschermd Thuis of WLZ (modulair pakket thuis). Als de indicatie rond is, kan de aanmelding gedaan worden via het aanmeldformulier. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de desbetreffende aanmeldfunctionaris.

WMO
Een WMO-indicatie wordt gegeven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De aanvraag kan worden gedaan in de gemeente waar u woont. U kunt zelf deze aanvraag doen en/of gezamenlijk met uw behandelaar. Ook is het mogelijk dat uw behandelaar zelf de aanvraag doet

Na aanmelding vindt een keukentafelgesprek plaats. Hierna bepaald WMO-consulent hoeveel uur ambulante woonbegeleiding u krijgt, daarnaast wordt uw hulpvraag besproken.

Beschermd Thuis

Beschermd Thuis is nog in ontwikkeling, vanuit Beschermd wonen zijn we hier net mee gestart. Beschermd thuis betekent dat mensen beschermd wonen, maar dan in een eigen huis. Dit wordt gefinancierd vanuit de WMO. Voor deze cliënten is 24-uurs begeleiding beschikbaar.

WLZ GGZ W 1-5 (modulair pakket thuis)

Vanuit de WLZ kunnen cliënten een WLZ GGZ W 1-5 (modulair pakket thuis) indicatie krijgen. Het verschil met de WMO is dat een cliënt met een WLZ MPT, 24 uur een telefonisch beroep op begeleiding kan doen. Voor de aanvraag van het WLZ MPT pakket kan er overlegd worden met de aanmeldfunctionaris van de desbetreffende woonzorglocatie.

28 878ab5dd20 twee vrouwen met fiets

Woonzorglocaties

Aanmeldfunctionarissen

Centraal aanmeldfunctionaris Vorden, Zutphen en Warnsveld

Contactpersoon: Margriet Kasteel
Telefoonnummer: 088 - 933 4511
Email: aanmelding.bwzutphen@ggnet.nl

Vorden, De Enk

Contactpersoon: Carla Momberg en Bauke ter Maat
Telefoonnummer: 088 - 933 2310

Contactpersoon: Margriet Kasteel
Telefoonnummer: 088 - 933 4511

Zutphen, Polbeek en Praebsterkamp

Contactpersoon: Albert Boersma en Tonnie Mensink
Telefoonnummer: 088 - 933 4998 of 088-933 4437

Zutphen, Lombardsteeg

Contactpersoon: Albert Boersma en Tonnie Mensink
Telefoonnummer: 088 - 933 4522 of 088-933 4437

Contactpersoon: M. Jansen
Telefoonnummer: 088 - 933 4522

Zutphen, Berkelkade

Contactpersoon: Durk Dijkstra en Karin van Wamel
Telefoonnummer: 088 - 933 4511 of 088 - 933 2420

Warnsveld, Mark 10-12

Contactpersoon: Bert Huitink en Carla Soppe
Telefoonnummer: 088 - 933 4203

Gesprek man en vrouw kroeg

Winterswijk, Pasbrink en Starkenrode

Contactpersoon: Carla Kruis
Telefoonnummer: 06-229 45283

Contactpersoon: Elske Hovenkamp
Telefoonnummer: 06-117 14330

AWB regio Winterswijk

Contactpersoon: Anne Wikkerink
Telefoonnummer: 088-933 5637

Doetinchem, Lampongstraat

Contactpersoon: Monique Bergman en Frank Reesink
Telefoonnummer: 088 - 933 1220

Doetinchem, Rozengaardseweg

Contactpersoon: Danielle van de Burg, Jolanda Willemsen en Monique Bergman
Telefoonnummer: 088 - 933 1270

Doetinchem, Huberroos

Contactpersoon: Ellen Theissen, Manon Wiegerinck en Monique Bergman
Telefoonnummer: 088 - 933 5338

20 aee819cc5f twee vrouwen op schommel

088 - 933 1130Lichtenvoorde, Mars en V. van Goghstraat

Contactpersoon: Carla Kruis
Telefoonnummer: 06-229 45283

Contactpersoon: Elske Hovenkamp
Telefoonnummer: 06-117 14330

Groenlo

Contactpersoon Beschermd Wonen: Eve Wildeman-Willemsen en Marleen Mokkink
Telefoonnummer:
088 - 933 2260

Contactpersoon Ambulant: Marloes Nijman
Telefoonnummer:
088 - 933 2260

Didam

Contactpersoon Beschermd Wonen: Jessie van den Ham en   Hanke Hoevenaars 
Telefoonnummer: 
088 - 933 1130

Contactpersoon Ambulant: Lizzie Coppens en Carolien Ebbing
Telefoonnummer:
088 - 933 2250

Eibergen

Contactpersoon: Hanneke Luttikhold en Lisa Hanselman
Telefoonnummer:
088 - 933 2250

Apeldoorn

Contactpersoon: Naomi van Haren
Telefoonnummer:
088 - 933 5152

20 f12b35e076 twee vrouwen lavendel

Aanmelden

Wanneer een cliënt bij ons wil verblijven, is een WMO-beschikking vanuit uw gemeente nodig of een WLZ GGZ W 1-5 indicatie. Onze aanmeldfunctionarissen kunnen de cliënt en/of aanmelder van meer informatie voorzien over de procedure. In overleg met de woonlocatie is het altijd mogelijk om eerst een keer te komen kijken voor een oriëntatie.

Om een aanmelding te doen moet er vooraf een aanmeldformulier worden ingevuld. In het aanmeldgesprek wordt er door de desbetreffende aanmeldfunctionaris goed gekeken of de locatie passende zorg kan bieden. Mocht blijken dat de cliënt op de locatie past, kan de cliënt binnen de woonvorm geplaatst worden. Mocht er geen plek zijn, dan wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.