Volwassenen

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Erger wordt het wanneer de klachten uw dagelijks leven in de weg gaan zitten. Als het niet lukt om zelfstandig uw probleem op te lossen, kunnen wij u helpen. Psychische klachten komen veel voor bij mensen. Vraagt u zich ook wel eens af wanneer u met uw klachten en problemen naar een hulpverlener moet gaan? Bij GGNet bieden we specialistische zorg of basis ggz als problemen in kortere tijd opgelost kunnen worden. GGNet gelooft in herstel voor iedereen. Soms gaat uw ziekte misschien niet over, maar kunt u wel beter leren hoe ermee om te gaan. Met de juiste behandeling is veel meer herstel mogelijk dan vaak wordt gedacht.

Behandelingen

Behandeling depressie

Depressie is goed te behandelen. Er zijn vele vormen van behandeling voor het aanpakken van depressieve klachten. Samen kijken we welke behandeling het meest passend is.

Cognitieve gedragstherapie

In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag.

DITSMI zorgmodel bij patiënten met EPA

Met het zorgmodel DITSMI kunnen we patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst diagnosticeren en na indicatiestelling behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. Doel is herstel van lichamelijk en psychisch welbevinden, maatschappelijke rollen, contact, zingeving

ECT

ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. Het is een behandeling die wordt toegepast in de psychiatrie bij verschillende ziektebeelden. ECT is de meeste effectieve behandeling van een ernstige depressie.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.

Interculturele zorg

Onze interculturele zorg is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten ons op asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC), statushouders en migranten. Ook hebben we trainingen voor professionals die werken met deze doelgroepen.

Opname bij De Boog

De Boog is een Forensisch Psychiatrische Afdeling. De medewerkers van de Boog zijn goed in het behandelen van mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter.

Polikliniek de Boog

Op onze polikliniek De Boog behandelen wij mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter of mensen die het risico lopen op een veroordeling. Deze mensen wonen ergens anders.

Vroege Interventie Psychose

Een behandeling Vroege Interventie Psychose (VIP) is een behandeling bij een eerste of tweede psychose. U kiest zelf wat u met de behandeling wilt bereiken.

Wonen / woonzorg

Wonen bij GGNet betekent dat u zo zelfstandig mogelijk woont. Wij hebben woonlocaties verspreid over Noord- en Oost-Gelderland.

Familie en naasten

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken. Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.

Ik heb last van

Autisme bij volwassenen

Als u een autismespectrumstoornis (ASS) hebt, verwerkt u alles op een eigen en andere manier. Soms verwerkt u informatie, indrukken of ervaringen veel extremer dan andere mensen. En soms verwerkt u ze juist met minder gevoel.

Licht verstandelijke beperking en psychiatrie

VGGNet is er speciaal voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. De medewerkers van VGGNet kunnen u helpen met uw problemen en klachten.

Trauma en posttraumatische stressstoornis

In uw leven kunnen er dingen gebeuren die zo erg zijn dat we het een trauma noemen. Als gevolg van een traumatische ervaring kunt u een PTSS ontwikkelen (posttraumatische stressstoornis).

Angst en paniek bij volwassenen

Angst of paniek kan uw levensplezier ernstig in de weg zitten. We praten pas over een angststoornis wanneer u er echt door belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Wanneer angst- of paniekklachten heel groot zijn, kunt u hier dagelijks last van hebben.

Angst en paniek bij volwassenen

Angst of paniek kan uw levensplezier ernstig in de weg zitten. We praten pas over een angststoornis wanneer u er echt door belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Wanneer angst- of paniekklachten heel groot zijn, kunt u hier dagelijks last van hebben.

Bipolaire stoornis

Als uw stemming sterk wisselt, kan het zijn dat u een bipolaire stoornis hebt. Dit noemen we ook wel manische depressiviteit. Een bipolaire stoornis is goed te behandelen.

Depressie bij volwassenen

Een depressie zorgt ervoor dat u zich somber voelt en geen interesse of energie hebt voor dingen die u normaal gesproken graag doet. Een depressie is anders dan een sombere bui. Het houdt langer aan en het lukt haast niet meer om van dingen te genieten. Bij GGNet hebben we goede behandelingen voor een depressie.

Eetstoornissen

Wanneer eten uw stemming bepaalt, gaan er de hele dag gedachten over eten door uw hoofd. Lichamelijke klachten door een ongezond eetpatroon treden op. Uw gewicht is een obsessie en bepaalt uw zelfbeeld.

Persoonlijkheidsstoornis

Wanneer er bij u een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld, heeft u een psychische aandoening waarbij u vast kunt lopen in uw dagelijks leven. U hebt dan vaak last van starre, negatieve gedachten of heftige emoties.

Psychose

Hoort of ziet u regelmatig iets wat er niet blijkt te zijn? Bent u erg achterdochtig, voelt u zich verward en zeggen anderen dat u zichzelf niet bent? Dan kan het zijn dat u een psychose hebt.

Kosten

Kosten

In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekering of uw gemeente de kosten van uw behandeling. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een eigen risico of een eigen bijdrage.

Locaties

Klik hier voor een overzicht van alle locaties van GGNet. 

Preventiecursussen

We bieden verschillende preventiecursussen voor volwassenen of hun familie. 

Twee vrouwen op terras