Hier gaat de wet over

Toegang tot Wlz-zorg betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve ggz nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische aandoening hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Alle informatie over Wlz voor clienten en naasten

Voor wie?

U kunt vanaf 2021 in aanmerking komen voor Wlz-zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Daarnaast kunnen ook cliënten die nu zorg ontvangen op basis van de Wmo in aanmerking komen voor de Wlz. Het CIZ bepaalt op basis van inhoudelijke criteria of iemand ook daadwerkelijk recht heeft op Wlz.

Als u recht heeft op Wlz-zorg, hoeft u geen ondersteuning meer aan te vragen bij uw gemeente of zorgverzekeraar. De Wlz biedt al uw langdurige zorg en de indicatie blijft uw hele leven geldig.

Behandeling voor uw psychische problemen wordt in 2021 nog wel door de zorgverzekeraar betaald. GGNet regelt dit.

Aanvraag indienen

Krijgt u momenteel intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verwacht u dat dat blijvend is? Dan kunt u (of uw vertegenwoordiger) Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ. Loopt uw huidige indicatie dit jaar af? Vraag de Wlz-zorg dan vóór 1 oktober 2020 aan.

Bent u cliënt bij GGNet? Dan helpen wij u hierbij. GGNet neemt contact met u op als wij denken dat u in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Let op: het CIZ beslist of u voor de Wlz in aanmerking komt.

Wonen

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) noemen we de Wlz-zorg GGZ-W (wonen). U kunt Wlz-zorg krijgen als u in een instelling of wooninitiatief verblijft, maar ook vanuit de eigen woning. Het uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen waar u nu woont. Als Wlz-zorg niet mogelijk is op uw huidige woonplek, bespreken het zorgkantoor en GGNet de opties met u.

Zorg, ondersteuning en behandeling

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg. De benodigde zorg staat omschreven in uw persoonlijk zorgprofiel. Het kan gaan om wonen met begeleiding, behandeling, verzorging, verpleging, dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer. Zorg in natura en pgb (persoonsgebonden budget) zijn mogelijk. Ggz-behandeling kunt u niet vanuit een pgb betalen, andere vormen van Wlz-zorg wel.

Meer informatie over Wlz en pgb

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Die is onder meer afhankelijk van uw inkomen en de plek waar u zorg krijgt (eigen woning, wooninitiatief of instelling). Uw eigen bijdrage kan hoger worden dan nu. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op www.hetcak.nl.

Bekijk hier de factsheet van het CAK

Aanvullende informatie over uw situatie

Via onderstaande linkjes vindt u specifieke informatie voor de betreffende situatie:

Heeft u vragen?

U kunt altijd terecht bij uw behandelaar of persoonlijk begeleider van GGNet indien u vragen heeft. Daarnaast heeft u ook recht op cliëntondersteuning. U kunt hiervoor contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 of e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.