Meerdere levensgebieden

Het ACT-team begeleidt mensen op een laagdrempelige manier op meerdere levensgebieden. Levensgebieden zoals wonen, financiën, werk/school en (samen)leven. Er wordt gekeken naar een passende woonplek, maar bijvoorbeeld ook naar een zinvolle daginvulling. Door op meerdere terreinen hulp aan te bieden, is de kans groter dat iemand zijn levenswijze verandert. Voor een passend aanbod werken wij nauw samen met andere teams zowel binnen GGNet als instellingen/organisaties buiten GGNet. Uiteraard worden naasten ook nauw betrokken bij de behandeling.

Het aanbod van behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag van de patiënt. Mogelijke onderdelen zijn:

  • Diagnostiek
  • Psycho-educatie
  • Medicatie
  • Psychologische behandeling
  • Verslavingsmodule volgens de CRA-methodiek
  • Het maken van een signaleringsplan; leren herkennen van voortekenen en tijdig ondernemen van actie
11 26485944b0 01 a69ec358e1 vrouw op telefoon 400x400

Multidisciplinair team

Het ACT-team is een multidisciplinair team dat bestaat uit een psychiater, een psycholoog, meerdere verpleegkundigen en een maatschappelijk werker. Het ACT-team werkt met een gezamenlijke caseload. De achterliggende gedachte is dat de risicovolle doelgroep vereist dat iedere medewerker op de hoogte is van de actuele zaken en veiligheid, zodat er snel en adequaat gehandeld kan worden bij dreigende escalaties en/of crisissituaties. Een huisbezoek wordt standaard met zijn tweeën gedaan. Indien het nodig wordt geacht, wordt voor de veiligheid politie betrokken bij afspraken.

Wij streven er naar om bij nieuwe aanmeldingen binnen 2 weken de intakeprocedure te starten. De intakeprocedure bestaat uit twee intakegesprekken.

11 959bf99b61 02 4a4e7c51b3 04 f838ace5ce gezin op bank

Vragen

Voor vragen of overleg zijn we telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur op 088-9334995 of via e-mail op act@ggnet.nl.