Gepubliceerd:

Milieuthermometer Zorg

GGNet is in de afgelopen jaren volop bezig geweest om voor het Groot Graffel, de hoofdlocatie in Warnsveld, in kaart te brengen hoe GGNet op het gebied van duurzaamheid scoort. Meten is tenslotte weten. We maken daarvoor gebruik van de MilieuThermometer Zorg. Dit is een hulpmiddel dat specifiek voor en door zorginstellingen is ontwikkeld.

De Milieuthermometer Zorg kent allerlei aandachtsvelden zoals energieverbruik, duurzaam inkopen, afvalscheiding en afvalpreventie, voeding, groenbeheer, vastgoedbeheer.

Toekomst

Jovita Franssen, milieucoördinator GGNet vertelt: ''Het behalen van het keurmerk was niet ons einddoel, maar eigenlijk pas het begin. Met het behalen van het certificaat kan GGNet haar duurzaamheidsprestaties en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Ook kan het helpen om te bekijken waar we aan kunnen sluiten bij mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen.''