Direct naar:

Zutphense Transfertafel gestart zodat mensen met psychische problemen sneller de juiste hulp krijgen

In navolging van het pilotproject ‘Transfertafel’ in de regio Apeldoorn/Zutphen, start deze samenwerking ook met de Zutphense organisaties die zich richten op mensen met psychische problemen. Van huisartsen tot organisaties in het sociaal domein, en van GGZ organisaties tot ervaringsdeskundigen. Samen zorgen zij op de Transfertafel voor een snelle verwijzing. De resultaten in Apeldoorn zijn succesvol: in een jaar tijd werden 600 mensen passend verwezen via de Transfertafel, waarbij 40/50% sneller geholpen werd en 10% in het sociaal domein (dus lichtere zorg of begeleiding) kreeg. Een belangrijk onderdeel hiervan is om breed te kijken naar de situatie van de persoon in kwestie, vanuit positieve gezondheid, zodat niet alleen de klacht leidend is.

Gepubliceerd: 15 juni 2023

De Transfertafels maken onderdeel uit van het project ‘Weg met de wachtlijst!. 33 organisaties uit de regio Apeldoorn-Zutphen werken hierin samen om mensen met psychische klachten de juiste zorg op de juiste plek te geven, zo snel mogelijk. Daarmee wordt de mentale veerkracht in deze regio verbeterd.

De Transfertafel Zutphen komt tweewekelijks bij elkaar om casussen te bespreken en mensen direct door te verwijzen op basis van de zorginhoudelijke match en actuele beschikbaarheid. Maarten van Triest is voorzitter van de Transfertafel: ‘Door met elkaar vanuit verschillende organisaties te kijken naar wie er op de wachtlijst staan (anoniem) en open te zijn over de actuele wachttijden en capaciteit, kunnen we mensen veel beter en sneller helpen. We weten met elkaar waar elke individuele client het beste en het snelste terecht kan, waardoor we in 1 keer goed kunnen verwijzen en de wachttijd zo kort mogelijk is’.

Zorgdirecteur bij GGNet en voorzitter van regionale stuurgroep “Weg van de Wachtlijst”, Manon Huisman: ‘Deze pilot biedt de sleutel voor de toekomstbestendige zorg die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt beschreven: betere regionale samenwerking op mentale gezondheid is concreet uitvoerbaar, als je echt gaat samenwerken over de zorgdomeinen heen en je samen verantwoordelijk voelt voor de toegankelijkheid van zorg in onze regio.  Dat vraagt afstemming en aanpassing in onze werkwijze en financiering, zodat we breder kijken naar de context van de persoon en passend vanuit het netwerk reageren. Niet gemakkelijk, maar het kan wel, dan zien we in Apeldoorn ook. Ik ben benieuwd welke resultaten we in Zutphen gaan bereiken met de Transfertafel’.

De betrokken partijen van ‘Weg met de wachtlijst!’ zijn: GGNet, Tactus, Iriszorg, Molemann, HSK, Riwis zorg en welzijn, cliëntenraad Iriszorg, cliëntenraad Riwis, cliëntenraad GGnet, Leger des Heils, Humanitas DMH, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Brummen, Gemeente Epe, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Lochem , Gemeente Voorst, Gemeente Zutphen, HOOG huisartsen regio Apeldoorn en regio Zutphen , Coöperatie Overgelder, Korak Herstelcentrum, Ixta Noa, Zilveren Kruis, Stichting Perspectief Zutphen, Proscoop, Dimence, Mindfit, Emendare, Psyq, Gelre ziekenhuizen, Mindler, vrijgevestigde therapeuten, Stimenz, Twomorrow, Stichting EVEN.