Dr. Jolanda Douma, dagvoorzitter en debatleider

Jolanda Douma is programmacoördinator bij het Landelijk Kenniscentrum LVB. Na de opleiding tot Z-verpleegkundige (begeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg) heeft Jolanda Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Vervolgens heeft ze in 2006 haar promotie-onderzoek afgerond aan het ErasmusMC met het proefschrift Mental health problems in youths with intellectual disability: Need for help and help-seeking. Tussen 2006-2019 heeft Jolanda gewerkt als docent Pedagogische Wetenschappen (in het bijzonder over mensen met een verstandelijke beperking) aan de Universiteit Utrecht.

Vanaf eind 2009 is zij als onderzoekscoördinator werkzaam bij het Landelijk Kenniscentrum LVB. Daar heeft zij o.a. meegewerkt aan verschillende publicaties voor professionals die mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondersteunen, zoals handreikingen en richtlijnen rondom o.a. de diagnostiek bij en behandeling/ondersteuning van mensen met een LVB. Samen met Jeanet Nieuwenhuis (en met de input van vele professionals) heeft zij het overzicht van informatiebronnen rondom LVB en psychiatrie samengesteld.

19 e94f61db8f jolanda

Prof. Dr. Floortje Scheepers

Hoe om te gaan met LVB?

In het bredere kader van gezondheidzorg kijken naar richtlijnen, protocollen, zorgstandaarden en een kwaliteitskader waarbij LVB niet uit het oog verloren raakt. Hoe gaan we dit oppakken en samenwerken vanuit verschillende rollen?

Prof. Dr. Floortje Scheepers is (kinder- en jeugd)psychiater, hoofd van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht, wetenschappelijk directeur kenniscentrum Phrenos en voorzitter van de kwaliteitsraad ZiN.

Prof. Dr. Xavier Moonen

LVB (h)erkennen en mensen met LVB ontmoeten in de GGZ

Prof. Dr. Xavier Moonen is orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard, was tot 1 juli 2022 als bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ verbonden aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en is emeritus-hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Licht verstandelijke Beperkingen (LVB) aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met (L)VB, naar instrumentontwikkeling voor het herkennen van LVB, naar interventies gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met (L)VB.

13 55cbd9251a xavier moonen

Dr. Jeanet Nieuwenhuis

Ogen open voor LVB in de GGZ

Na ruim 15 jaar als kinder- en jeugdpsychiater gewerkt te hebben, maakte Jeanet Nieuwenhhuis 12 jaar geleden de overstap naar VGGNet. Een derde lijn specialisme binnen GGNet voor mensen met complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) in Warnsveld. "Naast het werken op de VGGNet polikliniek deed ik onderzoek naar de prevalentie van LVB en Zwakbegaafdheid in de S-GGZ in verschillende settingen, onder andere in relatie tot Dwang en Drang, trauma en agressie. Op 20 september 2022 verdedigde ik mijn proefschrift. Belangrijke uitkomst is dat ongeveer 40 % van de patiënten in de S-GGZ aanwijzing heeft voor LVB. Daarnaast veel meer kans op Dwang en Drang, trauma en veel vaker verzeild raken in agressie incidenten.Bij een groot deel van deze patiënten was de LVB niet in beeld.

Vanuit mijn dagelijkse werk weet ik hoe belangrijk het is dat een verstandelijke beperking binnen de GGZ snel gezien wordt. In deze presentatie presenteer ik de uitkomsten van mijn promotieonderzoek en hoe die gezien kunnen worden vanuit de levensloop, intergenerationeel en wat er nodig is om tot herstel te kunnen komen. Graag vraag ik aandacht voor deze grote groep binnen de GGZ met als persoonlijke missie LVB/Zwakbegaafdheid vroeg te herkennen en te erkennen. Voorkom EPA en zorg voor meer herstel. Dit is, zo weet ik uit mijn dagelijkse werk, heel goed mogelijk!"

19 e714860df6 2020 3jeanet nieuwenhuis foto

Dr. Liesbeth Mevissen

Traumabehandeling bij mensen met een LVB: doen, maar wel met oog voor aanpassingen!

Psychotrauma komt bij mensen met een LVB vele malen vaker voor dan bij mensen met een gemiddelde begaafdheid. In dit opzicht bevestigen de resultaten uit het onderzoek van Jeanet in de GGZ de bevindingen uit eigen onderzoek binnen de gehandicaptenzorg. Velen hebben traumabehandeling hard nodig. Maar kan dat en hoe dan? Wat weten we over de effecten? En wat als er sprake is van trauma in het systeem waar de cliënt onderdeel van is? In deze lezing deelt Liesbeth resultaten uit onderzoek én ervaringen uit de behandelpraktijk aan de hand van videobeelden.

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij verbonden aan VGGNet en aan de afdeling kennis, kwaliteit en innovatie van Trajectum. Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en bij mensen met een autismespectrumstoornis. Liesbeth ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift "Assessment and treatment of PTSD in individuals with ID" (2017) won zij de Jan van Dijk Award.