Kameleon of niet?

Een workshop over het in kaart brengen van het aanpassingsvermogen met de ADAPT, door Janneke Hazelhorst en Anne Roos Went

Tijdens deze workshop wordt uitgelegd wat het nut en belang kan zijn van het in kaart brengen van de adaptieve vaardigheden bij je patiënt. En vooral ook: hoe je dit kunt doen.

Zeker wanneer er ook sprake is van een laag IQ komt de zelfredzaamheid van de patiënt al gauw in het gedrang. De ene persoon met een laag IQ kan zichzelf prima redden in zijn/haar dagelijkse leven. Deze heeft geleerd zich aan te passen aan de eisen die de maatschappij van hem/haar vraagt. Een ander met een laag IQ heeft minder vaardigheden om zich aan te passen.

De ADAPT is Nederlands gevalideerd en daarmee een instrument dat ons kan helpen om in kaart te brengen waar sterktes, zwaktes en ondersteuningsbehoeften liggen.

Janneke Hazelhorst is als GZ psycholoog verbonden aan VGGNet, het expertisecentrum psychiatrie en een licht verstandelijke beperking van GGNet. Anne Roos Went is PIOG bij VGGNet

LVB en trauma, DITS

LVB en trauma, DITS (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren), door Liesbeth Mevissen

In deze workshop neemt Liesbeth je mee in de werking van DITS-LVB. Dit instrument spoort trauma’s en stressoren en de daaraan gerelateerde klachten op. Liesbeht Mevissen ontwikkelde dit instrument samen met anderen. DITS-LVB staat voor Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-Licht Verstandelijke Beperking. Door deze vorm van interviewen stel je op een betrouwbare en valide manier vast of kinderen en volwassenen met een LVB last hebben van PTSS.

Liesbeth Mevissen is onder andere zelfstandig behandelaar en verbonden aan VGGNet. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum.

SEO (Sociaal emotionele ontwikkeling)

Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) - diagnostisch onderzoek door Wilma van Langen

Hoe merk je dat je patiënten met LVB overvraagt en wat kunnen de gevolgen zijn? Wat is het verschil tussen kunnen en aankunnen? Hoe meet je dat? In deze workshop legt Wilma uit hoe de emotionele ontwikkeling normaal gesproken verloopt en hoe dit eruit ziet bij mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt ingegaan op de meetinstrumenten met specifieke aandacht voor de SEO en mogelijke interventies als de emotionele ontwikkeling beperkingen kent.

Wilma vanLangen is Verpleegkundig Specialist bij VGGNet, het expertisecentrum psychiatrie en een licht verstandelijke beperking van GGNet.

Het herstelspel

Het HERSTEL spel is een extra groot formaat bordspel waarmee herstellen van psychische problemen bespreekbaar wordt gemaakt.

Verslavingen, medicatie, goed voor jezelf zorgen en situaties om te vermijden komen op een laagdrempelige manier aan bod. Dit spel is geschikt voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking; in zowel klinische als ambulante behandeling.

Het HERSTEL spel biedt psycho-educatie en het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden op een aantrekkelijke en effectieve manier. We laten je graag kennis maken met dit spel.


Ingeborg Berger is verpleegkundig specialist en Lisa Damsma MWD/GGZ agoog bij de Antes Parnassiagroep. Beide zijn mede-ontwikkelaars van het HERSTEL spel. Wilma Mulder is productontwikkelaar bij Taleswapper.

08 2d2e74f9e0 herstel spel

Suïcidaliteit bij LVB

Suïcidaliteit bij LVB, door Bert van Luijn

Suïcidaal gedrag kent vele vormen: acuut, chronisch, acuut op chronisch, enkel suïcidale gedachten, of vele suïcidepogingen. En, willen suïcidale mensen wel dood? In deze workshop bespreken we de dynamiek van suïcidaliteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij deelname aan deze workshop gaan we ervan uit dat de basiskennis rondom suïcidaliteit paraat is.

Bert van Luijn is klinisch psycholoog bij GGNet.

SCIL

Screener Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL); opsporen van LVB door Noortje Snijders en Wendy Holkenborg.

De SCIL is een screeningsinstrument wat op eenvoudige wijze snel een aanwijzing kan geven voor een vermoeden van LVB. In de praktijk van GGNet is gebleken dat het een waardevol instrument is. In deze workshop maak je kennis met de eigenschappen van de SCIl, leer je tips en tricks en oefen je zelf. Ook leer je hoe de uitslag goed kan worden ingebed in het verdere behandelbeleid. Want na herkennen is erkennen van groot belang!

Noortje Snijder is GGZ agoog en Wendy Holkenborg psychiatrisch verpleegkunde, beiden werken bij VGGNet

Beleefcircuit LVB

MEE heeft expertise met betrekking tot mensen met onbegrepen gedrag, met name waar dat het gevolg is van een beperking. Kennis hierover begint bij bewustwording. Het zelf kunnen ervaren wat de effecten van een beperking kunnen zijn draagt bij aan bewustwording en kennis. Het doel is dat mensen met en zonder beperking elkaar beter begrijpen. Aan de hand van praktische oefeningen en een theoretische uitleg, ervaar je hoe het zou kunnen zijn om een beperking te hebben. Leren op een leuke manier door doen! Niet altijd zijn mensen met onbegrepen gedrag te herkennen. De oorzaak kan een beperking zijn die zich manifesteert in onbegrepen gedrag. Ais je deze mensen met herkent, ben je je er ook niet altijd van bewust wat de effecten van je denken en je handelen kunnen zijn.

Wilma Dondergoor, MEE Oost, en Martine Stoutjesdijk, MEE Veluwe, verzorgen het Beleefcircuit LVB. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Want meedoen is een mensenrecht!

LVB proof

Hoe maak je de reguliere GGZ ook geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

Nu we weten dat het percentage patiënten met een LVB in de GGZ zo hoog is kunnen we daar niet meer omheen. In deze workshop staat Ester met jullie stil bij het LVB-proof maken van een GGZ-instelling. Wat is daar eigenlijk voor nodig?
Erkenning en commitment uiteraard! Maar wat nog meer?

Laat je in deze workshop prikkelen en/of op weg helpen.

Ester van Beek is manager van VGGNet, het expertisecentrum psychiatrie en een licht verstandelijke beperking van GGNet.

Wvggz en Wzd, wat moet ik ermee?!?

Als je de afkorting Wvggz en Wzd volledig uitschrijft dan kom je al snel tot de conclusie dat zij gaan over het toepassen van dwang als zorgverlening. De Wvggz staat voor namelijk voor de ‘Wet verplichte ggz’ en de Wzd staat voor ‘Wet zorg en dwang’. Tijdens de workshop brengen we deze twee erg ingewikkelde wetten terug tot de kern zodat je meer grip krijgt op deze lastige materie.

Beide wetten zijn bedoeld om de positie van de patiënt te verbeteren, maar hoe gaat dat dan precies? En waarom moest er überhaupt nieuwe wetgeving komen, was de Bopz niet goed genoeg? Wat is voor mij als hulpverlener van belang om te weten? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat betekent dit alles voor de LVB-patiënt? Deze vragen en meer zullen aan bod komen in deze workshop!

Margot Klooster is Jurist gezondheidsrecht en bedrijfsrecht bij GGNet met een specialisatie in o.a. de wet- en regelgeving gedwongen zorg.

28 f4db3d5814 meisje met kleuren bolletjes